Uutislistaukseen

Tiedote Limingan seurakuntatalosta 

25.9.2020 17.00

Limingan seurakuntatalon rakennetutkimuksissa on selvinnyt merkittäviä kiinteistön kuntoon liittyviä haasteita. Alapohjan tekninen käyttöikä on saavutettu. 

Rakenteesta otettiin mikrobinäytteitä. Osassa näytteistä oli runsas kasvusto ja tulos viittaa rakenteen mikrobivaurioitumiseen. Näytteistä löytyi myös sädesientä. Tämä ei tarkoita välttämättä, että koko seurakuntatalon rakenne olisi mikrobivaurioitunut. Ongelmaa selvitetään ja kartoitetaan.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tutkimuksia laajennetaan ja jatketaan sekä rakennuksen sisäilman puhdistamiseen kiinnitetään jatkossa enemmän huomioita ilmastoinnin säätämisen, ilmanpuhdistuslaitteiden sekä desinfioinnin keinoin. Luottamushenkilöt, rakennustoimikunta ja johtavat viranhaltijat pohtivat yhdessä pitkän aikavälin ratkaisuja. Eräs selkeästi esiin noussut vaihtoehto on uuden seurakuntatalon rakentaminen.


Tärkeintä tässä tilanteessa on henkilöstön ja seurakuntalaisten turvallisuus. Mikäli Sinulla on kysymyksiä, voit soittaa kirkkoherra Pekka Tuomikoskelle, 044-7521222. Teemme jatkuvasti töitä seurakuntatalon sisäilman ja turvallisuuden parantamiseksi sekä kestävämmän ratkaisun löytymiseksi. Avoimuus ja selkeä tiedottaminen on hyvä lähtökohta tässäkin kysymyksessä. Pyydämme myös ilmoittamaan työntekijöillemme, mikäli Sinulla tai läheiselläsi on tullut terveydellisiä oireita seurakuntatalolla asioidessasi. Tiedon kerääminen ja seurakuntalaisten kuuleminen on tässäkin tilanteessa kunnia-asiamme.


Yhteistyöterveisin Pekka Tuomikoski, puh. 044-7521222