Kirkkoneuvoston päätökset 2019

1/2019 31.1.2019

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 Kirkkoneuvoston sihteerin valinta vuosille 2019 – 2020

3 Pöytäkirjantarkastajien valinta

4 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

5 Työjärjestyksen hyväksyminen

6 Kirkkoneuvoston ohjesääntö

7 Kirkkoneuvoston edustajien valinta johtokuntiin vuosille 2019 - 2020

8 Lähetyssihteerin valinta

9 Diakonissa Antti Härkösen virkavapausanomus

10 Diakonian viransijaisuus

11 Rakennustoimikunnan nimeäminen vuosille 2019 - 2020

12 Sisäisten tarkastajien valinta vuosille 2019 - 2020

13 Kokouspäivät/-aikataulu vuodelle 2019

14 Kolehtisuunnitelma vuodelle 2019

15 Rauhan Tervehdys ry:n vuosikokousedustajien valinta vuodelle 2019

16 Kirkon rakennusavustusanomus

17 Tuulivoimapuistohanke

18 Kirkkoherran ja talouspäällikön viranhaltijapäätökset tiedoksi

19 Muut asiat

 20 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

2/2019 28.2.2019

21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

22 Pöytäkirjantarkastajien valinta

23 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

24 Työjärjestyksen hyväksyminen

25 Diakonian viransijaisuuden täyttäminen

26 Tietosuoja Limingan seurakunnassa

27 Luottamushenkilöpuheenjohtajiston koulutuspäivä 23.3.2019

28 Valmiussuunnitelman päivitys

29 Kirkkoherran ja talouspäällikön viranhaltijapäätökset tiedoksi

30 Muut asiat

30/1 Koti-Pietilän vuokraus

30/2 Seurakuntamestari Heikki Guttormin virkavapausanomus

30/3 Kirkkoneuvoston edustajien terveiset johtokuntien kokouksesta

31 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

3/2019 28.3.2019

32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

33 Pöytäkirjantarkastajien valinta

34 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

35 Työjärjestyksen hyväksyminen

36 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2018

37 Seurakunnan lausunto Oulun tuomiokapitulille kirkkoherran viran täyttämisestä

38 Johdon palkkauksen järjestelyerä

39 Rovastikuntapäivä 19.3.2019

40 Kirkkoherran ja talouspäällikön viranhaltijapäätökset tiedoksi

41 Muut asiat

41/1 Rippikoulutyön ohjesääntö ja paikallissuunnitelma

41/2 Terveiset Rauhan Tervehdyksen hallituksen kokouksesta

41/3 Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2019

42 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

4/2019 25.4.2019

43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

44 Pöytäkirjantarkastajien valinta

45 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

46 Työjärjestyksen hyväksyminen

47 Tilintarkastajan valinta vuosille 2019 – 2022, esitys kirkkovaltuustolle

48 Tilintarkastuskertomus vuodelta 2018

49 Diakoni Ritva Sassalin anomus 50 %:n työajasta

50 Diakonian viransijaisuuden (50 %) täyttäminen

51 Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2019

52 Muut asiat

52/1 Seurakunnan rakennusten vakuutukset ja kirkon kiinteistöverosta vapauttaminen

53 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

5/2019 16.5.2019

54 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

55 Pöytäkirjantarkastajien valinta

56 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

57 Työjärjestyksen hyväksyminen

58 Diakonian viransijaisuuden (50%) täyttäminen

59 Vaalilautakunnan valitseminen kirkkoherran välittömän vaalin toimittamista varten

60 Talouspäällikön vuosilomat

61 Työntekijöiden vuosilomat tiedoksi

62 Viranhaltijapäätökset tiedoksi

63 Muut asiat

64 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

6/2019 29.8.2019

65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

66 Pöytäkirjantarkastajien valinta

67 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

68 Työjärjestyksen hyväksyminen

69 Kirkkoherran vaalin äänioikeutettujen luettelon tarkastajien valinta

70 Kirkkoherran vaalin tiedotussuunnitelma

71 Lastenohjaaja Ari Natusen työvapaa-anomus

72 Lastenohjaajan määräaikainen 50%:n sijaisuus

73 Luottamushenkilöiden neuvottelupäivä 14.9.2019 Kokkokankaalla

74 Maanvaihto Limingan kunnan kanssa

75 Diakonian avustuskäytännön muutos tiedoksi

76 Hautapaikan luovutus seurakunnan käyttöön ja muistolaatta muistomerkkiin

77 Viranhaltijapäätökset tiedoksi

78 Muut asiat

78/1 Vapautus haudan peruskunnostusmaksusta

78/2 Partion peruskirjauudistus tiedoksi

79 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

7/2019 26.9.2019

80 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

81 Pöytäkirjantarkastajien valinta

82 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

83 Työjärjestyksen hyväksyminen

84 Hautausmaakatselmus

85 Rakennusten vakuutusarvojen tarkistaminen

86 Rakennushankkeiden tilanne

87 Limingan seurakunnan aluekeskusrekisteriin liittymisen aikataulu

88 Maanvaihto Limingan kunnan kanssa

89 Info kirkollisveron kertymätilanteesta

90 Partiotyönohjaaja Markku Korhosen virkavapausanomus

91 Nuorisotyönohjaaja Maria Pohjolan opintovapaa-anomus

92 Viranhaltijapäätökset tiedoksi

93 Muut asiat

93/1 Kirkkovaltuuston kokouksen ajankohdan muutos

94 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

8/2019 31.10.2019

95 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

96 Pöytäkirjantarkastajien valinta

97 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

98 Työjärjestyksen hyväksyminen

99 Veroprosentti vuodelle 2020, esitys kirkkovaltuustolle

100 Vuoden 2020 koulutussuunnitelma

101 Nuorisotyönohjaajan viransijaisuuden täyttäminen ajalle 1.1. – 31.12.2020

102 Kirkon vakuutusmäärän tarkistus

103 Sopimus HeHu-yhteistyöhön sitoutumisesta

104 Kirkkoherran asunnon vuokrasopimuksen irtisanominen

105 Diakoni Heini Karhumaan virkavapaus

106 Muut asiat

106/1 Kiinteistövaihto Limingan kunnan kanssa

106/2 Tiekirkkotoimintaan liittyminen

106/3 Kokousaikataulut

107 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

9/2019 21.11.2019

108 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

109 Pöytäkirjantarkastajien valinta

110 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

111 Työjärjestyksen hyväksyminen

112 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020 – 2022 ja talousarvio vuodelle 2020

113 Hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2020

114 Vuoden 2020 suorituslisät

115 Nuorisotyönohjaajan viransijaisen valinta

116 Kirkon vakuutusmäärän tarkistus

117 Kirkkovaltuuston päätösten lainvoimaisuuden toteaminen ja toimeenpano 

118 Kirkkoherran ja talouspäällikön viranhaltijapäätökset tiedoksi

119 Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet

120 Muut asiat

120/1 Sopimus HeHu-yhteistyöhön sitoutumisesta

121 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus