Limingassa on kaksi hautausmaata; nykyisin käytössä oleva Rantakylän hautausmaa sekä kirkon yhteydessä oleva vanhan hautausmaa, jossa myös sankarihaudat sijaitsevat.

Lisätietoa haudanhoitosopimuksista tästä linkistä.

 

Hautaustoimen ohjesääntö säätelee kirkkolain ja -järjestyksen sekä hautaustoimilain ohella toimintaa hautausmailla. Sen mukaan mm.

  • Samaa arkkuhautasijaa saa käyttää aikaisintaan 50 vuoden kuluttua edellisestä hautaamisesta. (4§)
  • Hautaoikeus luovutetaan kerrallaan 50 vuodeksi. (5§)
  • Seurakunnalle kuuluva hautausmaan perushoito ja hautaoikeuden haltijalle kuuluvat tehtävät määräytyvät hautausmaan hoitosuunnitelman mukaisesti. (9§)
  • Haudalle saa sijoittaa hautausmaan käyttösuunnitelman tai seurakunnan hyväksymien muistomerkkiohjeiden mukaisen muistomerkin. (10§)
  • Muistomerkin turvallisuudesta vastaa hautaoikeuden haltija. (10§)
  • Haudan reunustaminen aidalla, kiveyksellä tai muuten on kielletty, jollei hautausmaan käyttösuunnitelma sitä salli.  (10§)