nuori pitelee käsissään sinikantista raamattua

Rippikoulun käyminen muualla

Rippikoulun voi käydä myös jonkun yhdistyksen järjestämänä, esimerkiksi Rauhanyhdistys, Herättäjäyhdistys tai urheiluopistot ym. Vaikka rippileirin kävisi muualla, tulee kaikkien liminkalaisten ilmoittautua rippikoulun käyväksi myös Limingan seurakunnalle. Ilmoittautuminen tehdään sähköisellä lomakkeella, jonka löydät selaamalla tätä sivua hieman alaspäin.

Omaan seurakuntaan tutustuminen

Rippikouluun kuuluu järjestäjästä riippumatta omaan kotiseurakuntaan tutustuminen, jonka liminkalaiset suorittavat luonnollisesti Limingan seurakunnalle. Muualle meneville järjestetään yhteinen aloitusinfo, jossa annetaan ohjeistus tutustumisjakson suorittamisesta. 

Tutustumisjakson aloitukseen kuuluu ehtoollisopetus, jolloin rippikoululainen voi halutessaan osallistua kirkossa ehtoolliselle jo rippikoulumatkansa alkutaipaleella. Tutustumisjaksoa kontrolloidaan rippikoulukortilla ja kortit tarkistetaan toisessa yhteisessä tapaamisessa keväällä. Omaan seurakuntaan tutustumiseen kuuluu myös opetus nuoriso- ja lähetystyöstä.

Saat tutustumisjakson suorittamisesta todistuksen, joka tulee näyttää oman rippileirin järjestäjälle.

Muualla käyvien aikataulu

LA 19.11.2022 Aloitus tapaaminen kirkossa
Info tutustumisjakson suorittamisesta, rippikoulukorttien jako ja ehtoollisopetus

KORTTIEN TARKISTUSPÄIVÄ ILMOITETAAN MYÖHEMMIN
Korttien tarkistus, Raamattujen jako ja tietoa oman seurakunnan toiminnasta

 

Muualle menevien ryhmästä vastaavat pappi Eeva Mertaniemi (044 752 1224) ja nuorisotyönohjaaja Julia Lakkapää (044 752 1236). Sähköpostit muodossa etunimi.sukunimi@evl.fi