Kirkkoneuvoston päätökset 2020

 

1/2020 23.1.2020

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

3 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

4 Työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouspäivät/-aikataulu vuodelle 2020

Kolehtisuunnitelma vuodelle 2020

7 Rauhan Tervehdys ry:n vuosikokousedustajien valinta vuodelle 2020

8 Pappilan käyttö

9 Kirkkoherran asunnon huonekalujen myyntitarjous

10 Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalit

11 Muut asiat

11/1 Varajäsenen kutsuminen kokoukseen

11/2 Salassapitovelvollisuus

12 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

2/2020 27.2.2020

 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

14 Pöytäkirjantarkastajien valinta

15 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

16 Työjärjestyksen hyväksyminen

17 Kirkon tunnustus kirkkolain ja kirkkojärjestyksen mukaan

18 Piispanmessu 8.3.2020

19 Jumalanpalvelusryhmien tilanne

20 Pappilan käyttö

21 Suomen Lähetysseuran vuosikokousedustajat

22 Seurakunnan tiedotuksen tilanne

23 Työntekijätilanne

24 Limingan rovastikunnan rovastikuntarahaston tilinkäyttöoikeudet

25 Limingan seurakunnan ja Limingan kunnan välinen maanvaihto

26 Muut asiat

26/1 Vanamon tilojen vuokraaminen Limingan kunnalle

27 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

3/2020 26.3.2020

28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

29 Pöytäkirjantarkastajien valinta

30 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

31 Työjärjestyksen hyväksyminen

32 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2019

33 Varhaiskasvatuksen työntekijätilanne

34 Muut asiat

34/1 Nimikkolähettimuutos

34/2 Digiloikka

34/3 Terveiset kasvatustyön johtokunnalle

35 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

4/2020 23.4.2020

36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

37 Pöytäkirjantarkastajien valinta

38 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

39 Työjärjestyksen hyväksyminen

40 Limingan seurakunnan kirkonkirjojenpidon siirtäminen Oulun aluekeskusrekisteriin

41 Limingan seurakunnan kiinteistöstrategia

42 Vuoden 2020 talousarvion muutos, esitys kirkkovaltuustolle

43 Koronakriisin vaikutus seurakunnan talouteen

44 Seurakunnan toiminta poikkeusaikana ja valmistautuminen poikkeusajan olosuhteisiin

45 Muistio tilintarkastuksesta

46 Hakemus hautamuistomerkin pystyttämiseksi

47 Työntekijätilanne

48 Muut asiat

48/1 Pöytäkirjat seurakunnan kotisivulle

48/2 Veteraanipäivä 27.4.2020

49 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

5/2020 28.5.2020

50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

51 Pöytäkirjantarkastajien valinta

52 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

53 Työjärjestyksen hyväksyminen

54 Hakemus hautamuistomerkin pystyttämiseksi -päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimus

55 Limingan seurakunnan kiinteistöstrategia

56 Pappilan kuntoarvio

57 Pappilan käyttö ja kalustaminen

58 Limingan Ohjelmapalvelut Oy:n halukkuus ostaa/vuokrata maata seurakunnalta

59 Megatuuli Oy:n alustava tiedustelu maanvuokrauksesta

60 Talouspäällikön vuosilomat

61 Työntekijöiden vuosilomat

62 Viranhaltijapäätökset tiedoksi

63 Muut asiat

Rauhan Tervehdyksen kevätkokous

64 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

6/2020 27.8.2020

65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

66 Pöytäkirjantarkastajien valinta

67 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

68 Työjärjestyksen hyväksyminen

69 Seurakuntapastori Olli Seikkulan opintovapaa-anomus 1.9.2020-31.8.2021

70 Seurakuntapastorin viransijaisuus 1.10.2020-31.8.2021

71 Työntekijätilanne tiedoksi

72 Sopimus Megatuuli Oy:n kanssa maanvuokrauksesta

73 Seurakunnan tilojen käyttö

74 Hautausmaan strategiatyöryhmän kokoaminen

75 Vapautus kirkollisverosta

76 Vuosikello kirkkovuodessa

77 Viranhaltijapäätökset tiedoksi

78 Muut asiat

78/1 Selvityspyyntö korona-ajan diakonia-avustuksista

79 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

7/2020 2.9.2020

80 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

81 Pöytäkirjantarkastajien valinta

82 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

83 Työjärjestyksen hyväksyminen

84 Lausunto tuomiokapitulille seurakuntapastorin viransijaisuuden täyttöä varten

85 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

8/2020 24.9.2020

86 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

87 Pöytäkirjantarkastajien valinta

88 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

89 Työjärjestyksen hyväksyminen

90 Hautausmaakatselmus

91 Veroprosentti vuodelle 2021, esitys kirkkovaltuustolle

92 Diakonissa Marika Kampsin opintovapaa-anomus

93 Kunnan ja seurakunnan välinen yhteistyö

94 Rakennushankkeiden tilanne

95 Haudanhaltijasopimukset

96 Limingan seurakunnan vuosikellon tämän hetken tilanne

97 Kirkkoherranviraston aukioloajat

98 Viranhaltijapäätökset tiedoksi

99 Muut asiat

99/1 Diakonian viranhaltijan Ritva Sassalin irtisanomisilmoitus

99/2 Hautausmaan strategiatyöryhmän nimeäminen

99/3 Diakonian viranhaltijan Antti Härkösen irtisanomisilmoitus

99/4 Piia Pengerkosken ja Riitta Kinnusen palvelussuhteiden jatkaminen

99/5 Limingan Kirkkolaulajat ry:n toiminnan lopetus

100 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

9/2020 14.10.2020

101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

102 Pöytäkirjantarkastajien valinta

103 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

104 Työjärjestyksen hyväksyminen

105 Diakonian virkojen valmistelutyöryhmän nimeäminen

106 Nuorisotyönohjaaja Maria Pohjolan virkavapausanomus

107 Nuorisotyönohjaajan viransijaisuuden täyttäminen

108 Muut asiat

109 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

10/2020 29.10.2020

110 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

111 Pöytäkirjantarkastajien valinta

112 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

113 Työjärjestyksen hyväksyminen

114 Diakonian virkojen täyttäminen

115 Vuoden 2021 koulutussuunnitelma

116 Kiinteistöstrategian päivitetty versio

117 Työntekijätilanne

118 Seurakunnan rakennusten tilanne

119 Muut asiat

119/1 Hautaustoimintaan liittyvät ohjeet korona-aikana

120 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

11/2020 19.11.2020

121 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

122 Pöytäkirjantarkastajien valinta

123 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

124 Työjärjestyksen hyväksyminen

125 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021 – 2023 ja talousarvio vuodelle 2021

126 Hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2021

127 Vuoden 2021 suorituslisät

128 Kiinteistöstrategia

129 Haudankaivuupalvelujen ostosopimus

130 Hautaustoimen maksut 1.1.2021 alkaen, esitys kirkkovaltuustolle

131 Kirkkoherranviraston aukioloajat

132 Lähetyssihteeritilanne

133 Lähetystyön palvelusopimus

134 Hyvään käytökseen sitoutuminen Limingan seurakunnassa

135 Kirkkovaltuuston päätösten toimeenpano

136 Viranhaltijapäätökset tiedoksi

137 Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet

138 Muut asiat

138/1 Nuorisotyöohjaaja Julia Lakkapään sivutoimilupa-anomus

139 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

12/2020 23.11.2020

140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

141 Pöytäkirjantarkastajien valinta

142 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

143 Työjärjestyksen hyväksyminen

144 Hautaustoimen maksut 1.1.2021 alkaen, esitys kirkkovaltuustolle

145 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

13/2020 8.12.2020

146 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

147 Pöytäkirjantarkastajien valinta

148 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

149 Työjärjestyksen hyväksyminen

150 Rakennusavustuksen hakeminen Kirkkohallitukselta

151 Energiatuen hakeminen Business Finlandilta

152 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus