1/2015 29.1.2015

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 Kirkkoneuvoston sihteerin valinta vuosille 2015 – 2016

3 Pöytäkirjantarkastajien valinta

4 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

5 Työjärjestyksen hyväksyminen

6 Kirkkoneuvoston ohjesääntö

7 Kirkkoneuvoston edustajien valinta johtokuntiin vuosille 2015 – 2016

8 Rakennustoimikunnan nimeäminen

9 Sisäisten tarkastajien valinta vuosille 2015 - 2016

10 Kirkkoneuvoston kokouspäivät/-aikataulu vuodelle 2015

11 Haudankaivuupalvelujen ostosopimus

12 Kolehtisuunnitelma vuodelle 2015

13 Rauhan Tervehdys ry:n vuosikokousedustajien valinta vuodelle 2015

14 Turvallisuusvastaava hiihtoloman rippikoululeirille

15 Muut asiat

15/1 Kirkkoneuvoston kokousasiakirjat

15/2 Viranhaltijapäätökset

15/3 Johtokuntien terveiset

15/4 Kirkkoneuvoston pöytäkirjat www-sivuille

16 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

2/2015 26.2.2015

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

18 Pöytäkirjantarkastajien valinta

19 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

20 Työjärjestyksen hyväksyminen

21 Hautausmaan omistusoikeuskiista koskien rekisteriyksikköä 425-403-878-1 Yht. maa-alueet

22 Mahdollinen osallistuminen Ketunmaan kiinteistöjen käytön kehittämiseen

23 Rosinnevan kosteikon rakentamishanke

24 Kesätyöntekijän ottaminen leirityöhön työntekijäjärjestelyjen muutoksen vuoksi

25 Kirkkoherran ja talouspäällikön viranhaltijapäätökset tiedoksi

26 Muut asiat

26/1 Lähetyssihteeri Ulla Mäkinen ehdolle SLS:n hallitukseen

26/2 Maamittaustoimitus 12.3.2015 klo 10.00

26/3 Johtavien luottamushenkilöiden koulutuspäivä 14.3.2015

26/4 Johtokuntien terveiset

27 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

3/2015 26.3.2015

28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

29 Pöytäkirjantarkastajien valinta

30 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

31 Työjärjestyksen hyväksyminen

32 Lausunto Oulun tuomiokapitulille seurakuntapastorin virkaa hakeneista

33 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

34 Korvaushakemus Maanmittauslaitokselle kevyen liikenteen väylän rakentamisesta

35 Muut asiat

36 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

4/2015 22.4.2015

37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

38 Pöytäkirjantarkastajien valinta

39 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

40 Työjärjestyksen hyväksyminen

41 Tilintarkastajien valinta vuosille 2015 – 2018, esitys kirkkovaltuustolle

42 Tilintarkastuskertomus

43 Aiesopimus Puhuri Oy:n ja Limingan seurakunnan välillä koskien Limingan Kantoselkä-tuulipuistoa

44 Maanmittaustoimitus (lohkominen) 4.5.2015 koskien pappilan viereistä kiinteistöä 425-402-13-49 Ranta-Juustila

45 Muut asiat

45/1 Seurakuntapastorin virkamääräys

45/2 Oulun maaoikeuden tuomio kiinteistönmääritystoimituksesta

45/3 Seppelten laskijat veteraanipäivän juhlallisuuksiin

45/4 Kirkkovaltuuston seuraava kokous

46 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

5/2015 27.5.2015

47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

48 Pöytäkirjantarkastajien valinta

49 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

50 Työjärjestyksen hyväksyminen

51 Hautausmaakatselmus

52 Uurnalehdon rakentaminen

53 Muualle haudattujen muistomerkki

54 Hautapaikkojen riittävyys, toimenpiteet

55 G. G. Forsmanin arkisto

56 Harvennushakkuu

57 Lastenohjaajan palvelussuhde

58 Kirkkoherran ja talouspäällikön viranhaltijapäätökset tiedoksi

59 Talouspäällikön vuosilomat

60 Muut asiat

60/1 Kanttorin anomus vuosisidonnaisesta palkanosasta

60/2 Partionohjaajan sivutoimilupa

60/3 Ostotarjous Limingan kirkkoa esittävästä akvarellistä

60/4 Kirkkoherranviraston uusi aukioloaika keskiviikkoisin

60/5 Toimistosihteerin sivutoimi-ilmoitus

61 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

6/2015 27.8.2015

62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

63 Pöytäkirjantarkastajien valinta

64 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

65 Työjärjestyksen hyväksyminen

66 Anomus siviilipalveluksen suorittamisesta

67 Uurnalehdon ja muualle haudattujen muistomerkin rakennushanke

68 Tien rakennuslupa-anomus

69 Johtosääntöuudistus

70 EU-ruokajako

71 Taloustilanne 1-8/2015

72 Hanna Korteniemen työsuhde

73 Kehitysidea kokousvalmisteluihin

74 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

7/2015 24.9.2015

75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

76 Pöytäkirjantarkastajien valinta

77 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

78 Työjärjestyksen hyväksyminen

79 Veroprosentti vuodelle 2016, esitys kirkkovaltuustolle

80 Varautuminen siirtolais-/pakolaistulvaan

81 Pappilan yläkerran huoneen vuokravähennys

82 Lukkari, kirkon yhteinen verkkosivujen julkaisujärjestelmä

83 Kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleihin valmistautuminen

84 Kirkkoherran ja talouspäällikön viranhaltijapäätökset tiedoksi

85 Muut asiat

85/1 Ostopalvelut perheneuvontapalveluista

85/2 Kirkosta eroamiset ja kirkkoon liittymiset

85/3 Hautausmaa

85/4 Kirkkovaltuuston seuraavat kokoukset

86 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

8/2015 29.10.2015

87 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

88 Pöytäkirjantarkastajien valinta

89 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

90 Työjärjestyksen hyväksyminen

91 Vuoden 2015 talousarvion muutos, esitys kirkkovaltuustolle

92 Veroprosentti vuodelle 2016, esitys kirkkovaltuustolle

93 Vuoden 2016 koulutussuunnitelma

94 Limingan seurakunnan toimintastrategia vuodesta 2016 eteenpäin

95 Korvaus kevyen liikenteen väylän rakentamisesta

96 Rantakylän hautausmaan muistomerkkien käyttöönotto

97 Kirkkoherran ja talouspäällikön viranhaltijapäätökset tiedoksi

98 Muut asiat

98/1 Terveiset kasvatustyön johtokunnan kokouksesta

98/2 Palaute Oulun hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivästä

98/3 Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet

99 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

9/2015 26.11.2015

100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

101 Pöytäkirjantarkastajien valinta

102 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

103 Työjärjestyksen hyväksyminen

104 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 – 2018 ja talousarvio vuodelle 2016

105 Hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2016

106 Kirkkovaltuuston päätösten lainvoimaisuuden toteaminen ja toimeenpano

107 Kirkkoherran ja talouspäällikön viranhaltijapäätökset tiedoksi

108 Lastenohjaaja Mila Kimpimäen osittainen hoitovapaa

109 Virka-asuntojen vuokrien tarkistaminen

110 Liminkajärven lunastus radan huoltotien osalta, kokous 3.12.2015

111 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus