Kirkkoneuvoston päätöksiä 17.11.2022

Limingan pappilassa pitämässään kokouksessa kirkkoneuvosto valitsi seurakuntaan diakoniatyöntekijän, valmisteli asioita kirkkoneuvostolle ja nimesi valmiustoimikunnan.

Limingan seurakunnan kirkkoneuvosto kokoontui vuoden 12. kokoukseensa torstaina 17.11.2022 vs. kirkkoherra Eeva Mertaniemen johdolla. Kokouksen pöytäkirja päätettiin pitää yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 19.12.2022 saakka.

Kokouksessa kirkkoneuvosto

 • valitsi diakonian virkaan Piia Pengerkosken (varalle Anja Sivulan)
 • myönsi Hanna Korrille eron kanttorin virasta, mutta totesi, että kuorotoiminta seurakunnassa jatkuu yhtä laajana kuin ennenkin
 • päätti partiotyön ja varhaiskasvatuksen väistötiloista
 • vahvisti työntekijöiden koulutussuunnitelmat
 • valmisteli asioita kirkkovaltuuston päätettäväksi
 • totesi kirkkovaltuuston päätösten lainvoimaisuuden
 • vahvisti vuoden 2023 kolehtisuunnitelman
 • nimesi valmiustoimikunnan
 • otti tiedoksi erinäisiä asioita

Kirkkoneuvosto valmisteli kokouksessaan myös seurakunnan talousarviota esitettäväksi kirkkovaltuustolle. Talousarvio kuitenkin herätti niin laajaa keskustelua, että asian loppuun saattamiseksi päätettiin pitää vielä yksi kirkkoneuvoston kokous.

Kirkkoneuvoston päätöksiä 3.11.22

Limingan seurakunnan kirkkoneuvoston kokouksessa hyväksyttiin hautausmaan käyttösuunnitelma ja työntekijöiden koulutussuunnitelmat. Kokouksessa tarkennettiin suunnitelmaa väistötilojen hankkimisesta palaneen Kotikolon korvaajaksi. Talouspäällikkö avasi talousarvion näköaloja valmistelussa olevan vuoden 2023 talousarvion tilanteesta.
vs. kirkkoherra Eeva Mertaniemi

Kirkkoneuvoston päätöksiä 22.9.2022

Limingan kirkkoneuvosto päätti pappilassa pidetyssä kokouksessaan mm. kirkollisveroesityksestä sekä työntekijä-, kiinteistö- ja rakennusasioista.

Limingan seurakunnan kirkkoneuvosto kokoontui vuoden 9. kokoukseensa torstaina 22.9.2022. Kokouksen pöytäkirja päätettiin pitää yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 24.10.2022 saakka.

Kokouksessa kirkkoneuvosto

 • hyväksyi vuoden 2023 kokouspalkkioiden suuruudet.
 • päätti esittää kirkkovaltuustolle kirkollisveroprosentiksi 1,7 % ja että seurakuntaan perustetaan väliesimiesjärjestelmä.
 • päätti julistaa avoimeksi Marika Kampsilta 31.12.2022 vapautuvan diakonian viran.
 • valitsi Marjo Aallon 50 % lähetyssihteerin tehtävään.
 • nimitti Susanna Kairamon lastenohjaajaksi 1.1.-30.6.2023.
 • päätti musiikkityön järjestelyistä siten, että kesään 2023 asti seurakunnassa on yhden kanttorin (Mika Kotkaranta) lisäksi yksi kuoronjohtaja (Sonja Turtinen).
 • hyväksyi seurakuntatalon hankeen pysäyttämisen pääpiirustusvaiheeseen.
 • päätti rakennushankkeiden jaksottamisesta ja kirkon sähkötöistä.
 • päätti esittää Lammi-kiinteistön kaupan hyväksymistä kirkkovaltuustossa ja vahvistamista kirkkohallituksessa.
 • päätti perustaa juhlavuositoimikunnan vuoden 2026 Limingan kirkon 200-vuotisjuhlavuotta varten.
 • otti tiedoksi taloustoimiston työntekijäjärjestelyn, seurakuntavaalien ehdokasasettelun sekä toiveen jumalanpalvelusten livelähetyksistä.
 • päätti hankkia partiolaisten väistötiloiksi vuokrakontit.

Kirkkoneuvoston päätöksiä 29.8.2022

Limingan kirkkoneuvosto antoi kokouksessaan lausunnon seurakuntapastorin viran täyttämisestä.

Limingan seurakunnan kirkkoneuvosto kokoontui maanantaina 29.8.2022. Kokouksessa oli läsnä kaksi neuvoston jäsentä ja kolme varajäsentä. Kokouksen pöytäkirja päätettiin pitää yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 29.9.2022 saakka.

Kokouksessa kirkkoneuvosto antoi tuomiokapitulille lausunnon seurakuntapastorin viran täyttämisestä. Lausunnossa neuvosto asetti kaksi henkilöä siihen järjestykseen, jossa heitä toivotaan hoitamaan tehtävää. Ensimmäisellä sijallla seurakunnan uudeksi nuorisopapiksi kirkkoneuvosto esittää  Jaakko Kalsketta (TM, VTM)

Kirkkoneuvoston päätöksiä 25.8.2022

Limingan kirkkoneuvosto päätti Pappilassa pidetyssä kokouksessaan mm. korjaus-hankkeisiin ja kiinteistöihin liittyvistä asioista. Lisäksi neuvosto otti tiedoksi useita asioita.

Limingan seurakunnan kirkkoneuvosto kokoontui vuoden 7. ja syyskauden ensimmäiseen kokoukseensa torstaina 25.8.2022. Kokouksessa olivat läsnä neuvoston jäsenet yhtä lukuun ottamatta. Kokouksen pöytäkirja päätettiin pitää yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 26.9.2022 saakka.

Kokouksessa kirkkoneuvosto

 • otti tiedoksi kirkkoherran läpikäymää kirkkoneuvoston työnäkyä ja arvopohjaa.
 • hyväksyi hautausmaakatselmuksen pöytäkirjan
 • hyväksyi lastenohjaaja Mila Kimpimäen opintovapaa-anomuksen
 • otti tiedoksi diakoniatyöntekijä Marika Kampsin irtisanoutumisen 1.1.2023 alkaen.
 • päätti esittää kirkkovaltuustolle toimia paikkakunnalta poismuuttaneen luottamushenkilön vapauttamiseksi luottamustoimistaan.
 • otti etukäteen tiedoksi ohjeistuksen kirkollisveroprosentin määrittelystä.
 • otti tiedoksi Lammi-kiinteistön kaupan peruuntumisen ja päätti laittaa sen uudelleen myyntiin.
 • valitsi kirkon korjaushankkeen konsultiksi ja valvojaksi insinööri Jari Häkkisen.
 • hyväksyi investointeihin varatun rahan käyttämisen kirkon korjaushankkeeseen ja siunauskappelin salaojitukseen.
 • hyväksyi kirkon sankarihautausmaalle hankittavan infotaulun.
 • otti tiedoksi seurakuntatalon hankkeen tilanteen. Arkkitehtisuunnitelmat ovat työn alla ja arkkitehdit tekevät tarkennuksia suunnitelmiin seurakunnan työntekijöiden antaman palautteen pohjalta.
 • otti tiedoksi diakoniatyön vetoomuksen rippikoulutyöpanoksen vähentämisestä.
 • otti tiedoksi viranhaltijapäätöksiä ja erinäisiä muita asioita.
 • keskusteli partiotoiminnan korvaavista tiloista 22.-23.8. välisenä yönä palaneen Kotikolon vuoksi.

Kirkkoneuvoston päätöksiä 19.5.2022


Limingan kirkkoneuvosto päätti avattavista työnhauista, myönsi vuosilomia ja otti tiedoksi erinäisiä asioita.

Limingan seurakunnan kirkkoneuvosto kokoontui vuoden 6. kokoukseen torstaina 19.5.2022. Kokouksen pöytäkirja päätettiin pitää yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 20.6.2022 saakka.

Kokouksessa kirkkoneuvosto:

 • päätti pyytää Oulun hiippakunnan tuomiokapitulia julistamaan seurakuntapastori Olli Seikkulalta 1.9.2022 vapautuvan toistaiseksi voimassa olevan viran auki 1.-19.8.2022 ja ilmoitti tehtäväkuvan aluksi olevan nuoriso- ja oppilaitostyö.
 • päätti julistaa Mari Ansamaalta vapautuneen lähetyssihteerin 50 %: n toimen auki 15.-29.8.2022.
 • myönsi ja otti tiedoksi vuosilomia.
 • otti tiedoksi rakennustoimikunnan terveiset, seurakuntatalohankkeen tilanteen, Rauhan Tervehdyksen kevätkokousajan, seurakunnan korjaus- ja rakennushankkeiden taloustarkastelun sekä sen, että tämä kirkkoneuvoston kokous oli eläkkeelle jäävän talouspäällikkö Matti Ruotsalaisen 129. ja viimeinen kirkkoneuvoston kokous.

Kirkkoneuvoston päätöksiä 28.4.2022. 


Kirkkoneuvosto kokoontui 28.4.2022 ja päätti kokouksessaan:

 • valita syksyn seurakuntavaalien vaaliluettelon tarkastajiksi keskuudestaan Tanja Hietalan ja Jaakko Korteniemen sekä Rauhantervehdyksen vaalitiedotuksen lehdeksi,  
 • valita KOY Limingan Vanamon hallituksen jäseneksi talouspäällikön virkansa puolesta, 
 • valita Kanttia 2 Oy:n seurakuntatalon hankesuunnitelman arkkitehdiksi, 
 • poistaa päiväkerhomaksut, 
 • myöntää Hanna Korrille virkavapautta kanttorinvirasta 1.6.–30.11., 
 • ottaa käyttöön työntekijöiden päihdeohjelman työterveyden suositusten mukaisesti, 
 • nostaa kirkollisten toimitusten toimituspalkkioita Kirkon virkaehtosopimuksen mukaisesti sekä 
 • otti tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuoden 2021 osalta, Kirkkohallituksen myöntämän avustuksen, yhteistyötoimikunnan terveiset, vetoomuksen kanttorin viran säilyttämisen puolesta sekä urkujen huoltoon liittyvät näkökohdat. 
   

Kirkkoneuvoston päätöksiä 31.3.2022

Limingan kirkkoneuvosto allekirjoitti tilinpäätöksen, hyväksyi suunnitelmia, valitsi kokousedustajia ja otti tiedoksi erinäisiä asioita.

Limingan seurakunnan kirkkoneuvosto kokoontui vuoden 4. kokoukseen torstaina 31.3.2022. Seurakuntatalolla pidetyssä kokouksessa olivat läsnä kaikki neuvoston jäsenet. Kokouksen pöytäkirja päätettiin pitää yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 2.5.2022 saakka.

Kokouksessa kirkkoneuvosto

 • allekirjoitti vuoden 2021 tilinpäätöksen ja päätti esittää sen toimintakertomuksen kera kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
 • hyväksyi rippikoulun paikallissuunnitelman seuraavalle kolmivuotiskaudelle.
 • hyväksyi yksityisen hautamuistomerkin arkkitehtisuunnitelman.
 • valitsi edustajat Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen.
 • myönsi nimenkirjoitusoikeuden ja pankkitilien käyttöoikeuksia.
 • päätti vastaamisesta Rauhan Tervehdys ry:n strategiaa valmisteleviin kysymyksiin.
 • otti tiedoksi rovastikunnallisten henkisen huollon ryhmien kokoonpanot, seurakuntavaalien aikataulun sekä viranhaltijapäätöksiä.

Kirkkoneuvoston päätöksiä 24.2.2022

Limingan kirkkoneuvosto valmisteli päätösasioita kirkkovaltuustolle vietäväksi ja otti tiedoksi asioita.

Limingan seurakunnan kirkkoneuvosto kokoontui vuoden 3. kokoukseen torstaina 24.2.2022 Limingan pappilassa vs. kirkkoherra Eeva Mertaniemen johdolla.

Kokouksessa oli läsnä puheenjohtajien lisäksi kuusi neuvoston jäsentä. Kokouksen pöytäkirja päätettiin pitää yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 28.3.2022 saakka.

Kokouksessa kirkkoneuvosto

 • otti tiedoksi mm. valmiussuunnitelman päivityksen, vuoden 2022 rippikoulusuunnitelman ja seurakuntatalon hankesuunnitelman tilanteen.

 

Kirkkoneuvoston päätöksiä 3.2.2022

Limingan kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan seurakunnalle uuden talouspäällikön ja otti tiedoksi asioita.

Limingan seurakunnan kirkkoneuvosto kokoontui vuoden 2. kokoukseen torstaina 3.2.2022. Ennen kokousta pidettiin talouspäällikön virkaa hakeneiden haastattelut.

Kokouksessa olivat läsnä tai etäosallistujina kaikki neuvoston jäsenet. Kokouksen pöytäkirja päätettiin pitää yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 7.3.2022 saakka.

Kokouksessa kirkkoneuvosto

 • valitsi seurakunnan talouspäällikön virkaan Hanna Korrin. Virkaa haki 11 virkaan kelpoista henkilöä.
 • otti tiedoksi mm. tilinpäätöksen tilanteen.

 

Kirkkoneuvoston päätöksiä 20.1.2022

Limingan kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan alkaneen vuoden kokouspäivät, hyväksyi kolehtisuunnitelman ja tilaohjelman sekä valitsi kokousedustajia. Lisäksi neuvosto otti tiedoksi useita asioita.

Limingan seurakunnan kirkkoneuvosto kokoontui vuoden 1. kokoukseen torstaina 20.1.2022. Kokouksessa olivat läsnä neuvoston jäsenet yhtä lukuun ottamatta. Kokouksen pöytäkirja päätettiin pitää yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 21.2.2022 saakka.

Kokouksessa kirkkoneuvosto

 • päätti tämän vuoden kokouspäiviksi kirkkoneuvostolle 3.2., 24.2., 31.3, 28.4., 19.5., 25.8., 22.9., 20.10. sekä 17.11. ja kirkkovaltuustolle 10.5., 11.10. sekä 29.11.
 • hyväksyi kolehtisuunnitelman vuodelle 2022.
 • valitsi edustajiksi Rauhan Tervehdys ry:n vuosikokoukseen Sirkka Puusaaren ja Tanja Hietalan. Varalle valittiin Arto Tuohimaa ja Maria-Liisa Mutanen.
 • hyväksyi tilaohjelman uuden seurakuntatalon hankesuunnittelun pohjaksi.
 • otti tiedoksi varhaiskasvatuksen tilannekatsauksen, työntekijöiden tehtävänkuvaukset, Koti-Pietilän tilanteen, talouspäällikön rekrytointiprosessin tilanteen, kirkkoherran viranhaltijapäätökset ja tiedon Korvessa kulkevi -elokuvan kuvauksista.

 

Kirkkoneuvoston päätöksiä 18.11.2021

Limingan kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan esityksistä ensi vuoden toiminta- ja taloussuunnitelmiksi. Neuvosto esittää myös uuden seurakuntatalon hankesuunnittelun aloittamista ja laittaa haettavaksi talouspäällikön viran.

Limingan seurakunnan kirkkoneuvosto kokoontui vuoden 12. kokoukseen torstaina 18.11. 2021. Kokouksessa olivat läsnä kaikki neuvoston jäsenet. Kokouksen pöytäkirja päätettiin pitää yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 20.12. 2021 saakka.

Kirkkoneuvosto päätti

 • esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2022–2024 ja sekä seurakunnan että hautainhoitorahaston talousarviot ensi vuodelle. Samoin päätettiin esittää, että aloitetaan uuden seurakuntatalon hankesuunnittelu, jota varten talousarvioon varataan 300 000 euron määräraha.
 • että talouspäällikön virka laitetaan hakuun mahdollisimman pian. Valinta tehdään kirkkoneuvoston kokouksessa 3.2.2022. Hakuaika päättyy 7.1.2022.
 • että jatkossa kokouksen päätöksistä tehdään tiedote.
 • Ilmaista Limingan kunnalle suostumuksensa Liminganjärven vesityshankkeen hakemiseen.
 • vakinaistaa seurakunnan emännän toimen kuukausipalkkaiseksi ensi vuoden alusta alkaen.
 • hakea jälleen rakennusavusta Kirkkohallitukselta Kirkon korjaushankkeeseen.