1/2016 25.2.2016

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

3 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

4 Työjärjestyksen hyväksyminen

5 Kokouspäivät/-aikataulu vuodelle 2016

6 Kolehtisuunnitelma vuodelle 2016

7 Rauhan Tervehdys ry:n vuosikokousedustajien valinta vuodelle 2016

8 Limingan kylän jakokunnan lasku Liminganjärven ennallistamissuunnitelmasta

9 Periaatepäätös kirkkoturvan käytöstä

10 Alakestilän Arboretumin kehittämishanke

11 Uurnalehdon hinnoittelun periaatteet

12 Defibrillaattorin hankinta

13 Muut asiat

13/1 Diakonian viranhaltija Sinikka Ilmonen jää eläkkeelle 1.2.2017

13/2 Korvaus kevyen liikenteen väylän rakentamisesta

13/3 Kiinteistön nro 425-402-60-113 Lammi mahdollinen vuokraus/myynti

13/4 Kirkollis- ja hiippakuntavaltuustovaalien 2016 tulokset

14 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

2/2016 31.3.2016

15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

16 Pöytäkirjantarkastajien valinta

17 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

18 Työjärjestyksen hyväksyminen

19 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2015

20 Arvo-osuustilin avaaminen Limingan Osuuspankissa

21 Muut asiat

21/1 Seurakuntatalon homekoiratutkimus

21/2 Mainossopimus

22 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

3/2016 28.4.2016

23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

24 Pöytäkirjantarkastajien valinta

25 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

26 Työjärjestyksen hyväksyminen

27 Rauhan Tervehdys -lehden tulevaisuuden suunnitelmat

28 Kirkkoneuvoston ohjesääntö, esitys kirkkovaltuustolle

29 Seurakuntamestari Heikki Guttormin sivutoimilupa-anomus

30 Muut asiat

30/1 Pappilan vesivahinko

30/2 Talouspäällikön vuosilomat

30/3 Diakoniatyön johtokunnan jäsenen valinta

31 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

4/2016 26.5.2016

32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

33 Pöytäkirjantarkastajien valinta

34 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

35 Työjärjestyksen hyväksyminen

36 Lähetyssihteeri Hanna Korteniemen palvelussuhde

37 Lausunto Kirkkohallitukselle kirkkolainsäädännön kodifioimiseksi

38 Periaatepäätös Rauhan Tervehdys -lehden tilaamisesta vuosille 2017 ja 2018

39 Kirkon urkufasadin korjaussuunnitelma

40 Rippikoulutyön esitys turvapaikanhakijan käyttämisestä rippikoululeireillä

41 Suomen Lähetysseura ry:n vuosikokousedustajat

42 Senegalin nimikkokohde

43 Muut asiat

44 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

5/2016 25.8.2016

45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

46 Pöytäkirjantarkastajien valinta

46 Pöytäkirjan nähtävillä olo ja sen ilmoittaminen

47 Työjärjestyksen hyväksyminen

48 Diakonian viran auki julistaminen

49 Luottamushenkilö Samuel Koivusen ilmoitus paikkakunnalta muutosta

50 Kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano

51 Vesivahinkoremonttien tilanne

52 Muut asiat

52/1 Esikoiset ry:n pyyntö seurojen järjestämiseen seurakunnan tiloissa

52/2 Avustushakemus Kirkkohallitukselta nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn

53 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

6/2016 29.9.2016

55 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

56 Pöytäkirjantarkastajien valinta

57 Pöytäkirjan nähtävillä olo ja sen ilmoittaminen

58 Työjärjestyksen hyväksyminen

59 Taloustilanteen tarkastelua

60 Rakennustoimikunnan esitykset rakennusten korjaushankkeista vuonna 2017

61 Esikoiset ry:n pyyntö seurakunnan tilojen käytöstä

62 Kirkkoherran ja talouspäällikön viranhaltijapäätökset tiedoksi

63 Muut asiat

63/1 Kilpailukykysopimuksen mukainen sopimus kirkon alalle

62/2 Hautausmaan katselmus

62/3 Urkujen huolto

64 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

7/2016 20.10.2016

65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

66 Pöytäkirjantarkastajien valinta

67 Pöytäkirjan nähtävillä olo ja sen ilmoittaminen

68 Työjärjestyksen hyväksyminen

69 Diakonian viranhaltijan valinta

70 Veroprosentti vuodelle 2017, esitys kirkkovaltuustolle

71 Vuoden 2017 koulutussuunnitelma

72 Muut asiat

72/1 Maanmittaustoimitus 11.11.2016 klo 10

72/2 Fingrid Oyj:n Siikajoki-Pyhänselkä 400 kV:n voimajohto

73 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

8/2016 24.11.2016

74 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

75 Pöytäkirjantarkastajien valinta

76 Pöytäkirjan nähtävillä olo ja sen ilmoittaminen

77 Työjärjestyksen hyväksyminen

78 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017 – 2019 ja talousarvio vuodelle 2017

79 Hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2017

80 Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin tekemät muutokset kirkkoneuvoston ohjesääntöön

81 Kutsu maanmittaustoimitukseen

82 Kirkkovaltuuston päätösten lainvoimaisuuden toteaminen ja toimeenpano

83 Kirkkoherran ja talouspäällikön viranhaltijapäätökset tiedoksi

84 Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet

85 Muut asiat

85/1 Terveiset kasvatustyön johtokunnan kokouksesta

86 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus