Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa. Kirkkoneuvosto toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston joka toinen vuosi.

Kirkkoneuvostoon voidaan valita vapaasti seurakuntavaaleissa vaalikelpoisia henkilöitä. Sama henkilö voidaan valita sekä kirkkovaltuustoon että kirkkoneuvostoon. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii virkansa puolesta kirkkoherra. 

Kirkkovaltuusto valitsee viranhaltijat, ellei päätösvaltaa ole erikseen delegoitu kirkkoneuvostolle. Valtuusto asettaa neuvoston avuksi johtokuntia. Ne johtavat seurakunnan eri työaloja ja toimintamuotoja. Kirkkoneuvosto edustaa seurakuntaa viranomaisasioissa sekä tekee sen puolesta sopimuksia ja muita oikeustoimia.

 

Kirkkoneuvoston jäsenet

  • Pekka Tuomikoski, puheenjohtaja
  • Jukka Raitio, varapuheenjohtaja (varajäsen Antti Paavola )
  • Jaakko Korteniemi (varajäsen Arja Ansamaa )
  • Sirkka Puusaari (varajäsen Kerttu Weissenfelt )
  • Arto Tuohimaa (varajäsen Eero Sohlo )
  • Riikka Kilpeläinen (varajäsen Leena Tuuri )
  • Tanja Hietala (varajäsen Mirja-Liisa Vuokila )
  • Jouni Kuisma (varajäsen Jenni Hintsala )
  • Maria-Liisa Mutanen (varajäsen Pauli Seppänen )

Kirkkoneuvoston päätökset 2021

 

1/2021 28.1.2021

 

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

3 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

4 Työjärjestyksen hyväksyminen

5 Nuorisotyön tilannekatsaus

6 Kirkkoneuvoston edustajien valinta johtokuntiin vuosille 2021 - 2022

7 Rakennustoimikunnan nimeäminen vuosille 2021 - 2022

8 Sisäisten tarkastajien valinta vuosille 2021 - 2022

9 Kokouspäivät/-aikataulu vuodelle 2021

10 Lähetyssihteerin valinta

11 Kolehtisuunnitelma vuodelle 2021

12 Rauhan Tervehdys ry:n vuosikokousedustajien valinta vuodelle 2021

13 Kirkkoherra Pekka Tuomikosken sivutoimilupa-anomus

14 Sopimus Megatuuli Oy:n kanssa maanvuokrauksesta

15 Arkiston lähitulevaisuus

16 Vuoden 2020 talousarvion muutos, selonteko diakonialle myönnetyn lisämäärärahan käytöstä

17 Työntekijätilanne

18 Toimitilojen tilanne ja tulevaisuus

19 Muut asiat

19/1 Limingan keskustan asemakaavan muutos

19/2 Diakonian ajanvaraus taloudellisissa asioissa                                          

20 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

2/2021 25.2.2021

 

21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

22 Pöytäkirjantarkastajien valinta

23 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

24 Työjärjestyksen hyväksyminen

25 Nuorisotyönohjaajan viran täyttäminen

26 Rakennustoimikunnan terveiset

27 Kiinteistöstrategian tilanne

28 Seurakunnan viestinnän tilanne

29 Työntekijätilanne

30 Viranhaltijapäätökset tiedoksi

31 Muut asiat

31/1 Kaavatoimikunta

31/2 Seurakunnan toiminta korona-aikana

31/3 Diakoniatyön johtokunnan jäsenen vaihtuminen

31/4 Emäntä Päivi Seppälän palvelussuhteen muuttaminen kuukausipalkkaiseksi

32 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus