Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa. Kirkkoneuvosto toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston joka toinen vuosi.

Kirkkoneuvostoon voidaan valita vapaasti seurakuntavaaleissa vaalikelpoisia henkilöitä. Sama henkilö voidaan valita sekä kirkkovaltuustoon että kirkkoneuvostoon. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii virkansa puolesta kirkkoherra. 

Kirkkovaltuusto valitsee viranhaltijat, ellei päätösvaltaa ole erikseen delegoitu kirkkoneuvostolle. Valtuusto asettaa neuvoston avuksi johtokuntia. Ne johtavat seurakunnan eri työaloja ja toimintamuotoja. Kirkkoneuvosto edustaa seurakuntaa viranomaisasioissa sekä tekee sen puolesta sopimuksia ja muita oikeustoimia.

 

Kirkkoneuvoston jäsenet 2023-2024

 • Pekka Tuomikoski, puheenjohtaja
 • Tanja Hietala, varapuheenjohtaja (varajäsen Seija Ahola)
 • Risto Sääskilahti (varajäsen Arna Sorvoja)
 • Jenni Hintsala (varajäsen Topias Rantala)
 • Liisa Karhumaa (varajäsen Juha Kurtti)
 • Matti Jääskeläinen (varajäsen Mirja-Liisa Vuokila)
 • Riikka Kilpeläinen (varajäsen Juuso Raitio)
 • Sirkka Puusaari (varajäsen Esa Kojo)
 • Martti Junttola (varajäsen Leena Tuuri)

Kirkkoneuvosto kokoontuu vuonna 2023 torstaisin klo 18:

 • 23.2.2023 seurakuntatalolla,
 • 23.3.2023 seurakuntatalolla,
 • 27.4.2023 pappilassa,
 • 25.5.2023 pappilassa,
 • 31.8.2023 pappilassa,
 • 28.9.2023 pappilassa,
 • 19.10.2023 pappilassa ja
 • 16.11.2023 pappilassa.

Kirkkoneuvoston päätöksiä 2.2.2023

Limingan uusi kirkkoneuvosto piti kautensa ensimmäisen kokouksen ja valitsi edustajia johtokuntiin, nimesi toimikuntia ja aloitti Kotikolon jälleenrakennuksen valmistelun.

Limingan seurakunnan kirkkoneuvosto kokoontui torstaina 2.2.2023 ensimmäiseen kokoukseensa. Kokouksessa oli läsnä kahdeksan neuvoston jäsentä ja yksi varajäsen sekä neljä läsnäolo-oikeutettua. Kokouksen pöytäkirja päätettiin pitää yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 7.3.2023 saakka.

Kokouksessa kirkkoneuvosto

 • valitsi edustajansa jumalanpalvelus- ja musiikkityön, kasvatustyön, diakoniatyön ja lähetystyön johtokuntiin vuosille 2023–2024.
 • nimesi vuosiksi 2023–2026 rakennustoimikunnan valmistelemaan seurakunnan rakennus- ja korjaushankkeita.
 • hyväksyi viranhaltijapäätöksen koskien kiinteistöstrategian tilaamista.
 • valtuutti rakennustoimikunnan valmistelemaan elokuussa tuhoutuneen Kotikolon jälleenrakentamishanketta.
 • päätti vakuutusmeklaripalveluiden hankinnasta
 • nimesi juhlavuositoimikunnan 2026. Vuosi 2026 on Limingan kirkon 200-vuotisjuhlavuosi. Juhlavuositoimikunnan tehtävänä on suunnitella ja toimeenpanna vuoden 2026 juhlallisuudet.
 • lähetti johtokuntien johtosäännöt johtokunnille päivittämistä varten.
 • päätti kuluvan vuoden kokouspäivät ja -aikataulun.
 • valitsi kokousedustajat Rauhan Tervehdys ry vuosikokouksiin vuosiksi 2023 ja 2024.
 • otti tiedoksi erinäisiä asioita, mm. Kotikolon onnettomuusselosteen 22.8.2022 syttyneestä tulipalosta, joka sammutustöineen tuhosi rakennuksen täysin. Selosteessa palon todettiin aiheutuneen todennäköisimmin sähköisestä syystä, alakerran minikeittiön alueelta, mutta tarkkaa syttymissyytä ei saatu selville.