Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa. Kirkkoneuvosto toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston joka toinen vuosi.

Kirkkoneuvostoon voidaan valita vapaasti seurakuntavaaleissa vaalikelpoisia henkilöitä. Sama henkilö voidaan valita sekä kirkkovaltuustoon että kirkkoneuvostoon. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii virkansa puolesta kirkkoherra. 

Kirkkovaltuusto valitsee viranhaltijat, ellei päätösvaltaa ole erikseen delegoitu kirkkoneuvostolle. Valtuusto asettaa neuvoston avuksi johtokuntia. Ne johtavat seurakunnan eri työaloja ja toimintamuotoja. Kirkkoneuvosto edustaa seurakuntaa viranomaisasioissa sekä tekee sen puolesta sopimuksia ja muita oikeustoimia.

Kirkkoneuvoston kokouspäivät

 • Torstaina 25.4.2024 pappilassa
 • Torstaina 23.5.2024 pappilassa

Kokoukset alkavat klo 17.30, ellei toisin ilmoiteta.

Kokouskutsu ja asialista laaditaan reilua viikkoa ennen kokousta. Kirkkoneuvoston käsiteltäväksi tarkoitetut asiat on toimitettava Limingan kirkkoherranvirastoon mielellään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Kirkkoneuvoston jäsenet istumassa kokouksessa.
Kirkkoneuvoston kokous 2.2.2023

Kirkkoneuvoston jäsenet 2023-2024

 • Eeva Mertaniemi, puheenjohtaja
 • Tanja Hietala, varapuheenjohtaja (varajäsen Seija Ahola)
 • Risto Sääskilahti (varajäsen Arna Sorvoja)
 • Jenni Hintsala (varajäsen Topias Rantala)
 • Liisa Karhumaa (varajäsen Juha Kurtti)
 • Matti Jääskeläinen (varajäsen Mirja-Liisa Vuokila)
 • Riikka Kilpeläinen (varajäsen Juuso Raitio)
 • Sirkka Puusaari (varajäsen Esa Kojo)
 • Martti Junttola (varajäsen Leena Tuuri)