Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa. Kirkkoneuvosto toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston joka toinen vuosi.

Kirkkoneuvostoon voidaan valita vapaasti seurakuntavaaleissa vaalikelpoisia henkilöitä. Sama henkilö voidaan valita sekä kirkkovaltuustoon että kirkkoneuvostoon. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii virkansa puolesta kirkkoherra. Varapuheenjohtajan lisäksi kirkkoneuvostoon valitaan seurakunnan koosta riippuen vähintään 5 -11 luottamushenkilöä.

Kirkkovaltuusto valitsee viranhaltijat, ellei päätösvaltaa ole erikseen delegoitu kirkkoneuvostolle. Valtuusto asettaa neuvoston avuksi johtokuntia. Ne johtavat seurakunnan eri työaloja ja toimintamuotoja. Kirkkoneuvosto edustaa seurakuntaa viranomaisasioissa sekä tekee sen puolesta sopimuksia ja muita oikeustoimia.

 

Kirkkoneuvoston jäsenet 2019-2020

Ilkka Tornberg, puheenjohtaja
Jukka Raitio, varapuheenjohtaja
Jaakko Korteniemi
Sirkka Puusaari
Arto Tuohimaa
Riikka Kilpeläinen
Tanja Hietala
Jouni Kuisma
Maria-Liisa Mutanen

Kirkkoneuvoston päätökset 2020

 

1/2020 23.1.2020

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

3 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

4 Työjärjestyksen hyväksyminen

5 Kokouspäivät/-aikataulu vuodelle 2020

6 Kolehtisuunnitelma vuodelle 2020

7 Rauhan Tervehdys ry:n vuosikokousedustajien valinta vuodelle 2020

8 Pappilan käyttö

9 Kirkkoherran asunnon huonekalujen myyntitarjous

10 Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalit

11 Muut asiat

11/1 Varajäsenen kutsuminen kokoukseen

11/2 Salassapitovelvollisuus

12 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

2/2020 27.2.2020

 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

14 Pöytäkirjantarkastajien valinta

15 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

16 Työjärjestyksen hyväksyminen

17 Kirkon tunnustus kirkkolain ja kirkkojärjestyksen mukaan

18 Piispanmessu 8.3.2020

19 Jumalanpalvelusryhmien tilanne

20 Pappilan käyttö

21 Suomen Lähetysseuran vuosikokousedustajat

22 Seurakunnan tiedotuksen tilanne

23 Työntekijätilanne

24 Limingan rovastikunnan rovastikuntarahaston tilinkäyttöoikeudet

25 Limingan seurakunnan ja Limingan kunnan välinen maanvaihto

26 Muut asiat

26/1 Vanamon tilojen vuokraaminen Limingan kunnalle

27 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

3/2020 26.3.2020

28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

29 Pöytäkirjantarkastajien valinta

30 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

31 Työjärjestyksen hyväksyminen

32 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2019

33 Varhaiskasvatuksen työntekijätilanne

34 Muut asiat

34/1 Nimikkolähettimuutos

34/2 Digiloikka

34/3 Terveiset kasvatustyön johtokunnalle

35 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

4/2020 23.4.2020

36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

37 Pöytäkirjantarkastajien valinta

38 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

39 Työjärjestyksen hyväksyminen

40 Limingan seurakunnan kirkonkirjojenpidon siirtäminen Oulun aluekeskusrekisteriin

41 Limingan seurakunnan kiinteistöstrategia

42 Vuoden 2020 talousarvion muutos, esitys kirkkovaltuustolle

43 Koronakriisin vaikutus seurakunnan talouteen

44 Seurakunnan toiminta poikkeusaikana ja valmistautuminen poikkeusajan olosuhteisiin

45 Muistio tilintarkastuksesta

46 Hakemus hautamuistomerkin pystyttämiseksi

47 Työntekijätilanne

48 Muut asiat

48/1 Pöytäkirjat seurakunnan kotisivulle

48/2 Veteraanipäivä 27.4.2020

49 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

Kirkkoneuvoston päätökset 2019

1/2019 31.1.2019

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 Kirkkoneuvoston sihteerin valinta vuosille 2019 – 2020

3 Pöytäkirjantarkastajien valinta

4 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

5 Työjärjestyksen hyväksyminen

6 Kirkkoneuvoston ohjesääntö

7 Kirkkoneuvoston edustajien valinta johtokuntiin vuosille 2019 - 2020

8 Lähetyssihteerin valinta

9 Diakonissa Antti Härkösen virkavapausanomus

10 Diakonian viransijaisuus

11 Rakennustoimikunnan nimeäminen vuosille 2019 - 2020

12 Sisäisten tarkastajien valinta vuosille 2019 - 2020

13 Kokouspäivät/-aikataulu vuodelle 2019

14 Kolehtisuunnitelma vuodelle 2019

15 Rauhan Tervehdys ry:n vuosikokousedustajien valinta vuodelle 2019

16 Kirkon rakennusavustusanomus

17 Tuulivoimapuistohanke

18 Kirkkoherran ja talouspäällikön viranhaltijapäätökset tiedoksi

19 Muut asiat

 20 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

2/2019 28.2.2019

21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

22 Pöytäkirjantarkastajien valinta

23 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

24 Työjärjestyksen hyväksyminen

25 Diakonian viransijaisuuden täyttäminen

26 Tietosuoja Limingan seurakunnassa

27 Luottamushenkilöpuheenjohtajiston koulutuspäivä 23.3.2019

28 Valmiussuunnitelman päivitys

29 Kirkkoherran ja talouspäällikön viranhaltijapäätökset tiedoksi

30 Muut asiat

30/1 Koti-Pietilän vuokraus

30/2 Seurakuntamestari Heikki Guttormin virkavapausanomus

30/3 Kirkkoneuvoston edustajien terveiset johtokuntien kokouksesta

31 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

3/2019 28.3.2019

32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

33 Pöytäkirjantarkastajien valinta

34 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

35 Työjärjestyksen hyväksyminen

36 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2018

37 Seurakunnan lausunto Oulun tuomiokapitulille kirkkoherran viran täyttämisestä

38 Johdon palkkauksen järjestelyerä

39 Rovastikuntapäivä 19.3.2019

40 Kirkkoherran ja talouspäällikön viranhaltijapäätökset tiedoksi

41 Muut asiat

41/1 Rippikoulutyön ohjesääntö ja paikallissuunnitelma

41/2 Terveiset Rauhan Tervehdyksen hallituksen kokouksesta

41/3 Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2019

42 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

4/2019 25.4.2019

43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

44 Pöytäkirjantarkastajien valinta

45 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

46 Työjärjestyksen hyväksyminen

47 Tilintarkastajan valinta vuosille 2019 – 2022, esitys kirkkovaltuustolle

48 Tilintarkastuskertomus vuodelta 2018

49 Diakoni Ritva Sassalin anomus 50 %:n työajasta

50 Diakonian viransijaisuuden (50 %) täyttäminen

51 Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2019

52 Muut asiat

52/1 Seurakunnan rakennusten vakuutukset ja kirkon kiinteistöverosta vapauttaminen

53 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

5/2019 16.5.2019

54 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

55 Pöytäkirjantarkastajien valinta

56 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

57 Työjärjestyksen hyväksyminen

58 Diakonian viransijaisuuden (50%) täyttäminen

59 Vaalilautakunnan valitseminen kirkkoherran välittömän vaalin toimittamista varten

60 Talouspäällikön vuosilomat

61 Työntekijöiden vuosilomat tiedoksi

62 Viranhaltijapäätökset tiedoksi

63 Muut asiat

64 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

6/2019 29.8.2019

65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

66 Pöytäkirjantarkastajien valinta

67 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

68 Työjärjestyksen hyväksyminen

69 Kirkkoherran vaalin äänioikeutettujen luettelon tarkastajien valinta

70 Kirkkoherran vaalin tiedotussuunnitelma

71 Lastenohjaaja Ari Natusen työvapaa-anomus

72 Lastenohjaajan määräaikainen 50%:n sijaisuus

73 Luottamushenkilöiden neuvottelupäivä 14.9.2019 Kokkokankaalla

74 Maanvaihto Limingan kunnan kanssa

75 Diakonian avustuskäytännön muutos tiedoksi

76 Hautapaikan luovutus seurakunnan käyttöön ja muistolaatta muistomerkkiin

77 Viranhaltijapäätökset tiedoksi

78 Muut asiat

78/1 Vapautus haudan peruskunnostusmaksusta

78/2 Partion peruskirjauudistus tiedoksi

79 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

7/2019 26.9.2019

80 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

81 Pöytäkirjantarkastajien valinta

82 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

83 Työjärjestyksen hyväksyminen

84 Hautausmaakatselmus

85 Rakennusten vakuutusarvojen tarkistaminen

86 Rakennushankkeiden tilanne

87 Limingan seurakunnan aluekeskusrekisteriin liittymisen aikataulu

88 Maanvaihto Limingan kunnan kanssa

89 Info kirkollisveron kertymätilanteesta

90 Partiotyönohjaaja Markku Korhosen virkavapausanomus

91 Nuorisotyönohjaaja Maria Pohjolan opintovapaa-anomus

92 Viranhaltijapäätökset tiedoksi

93 Muut asiat

93/1 Kirkkovaltuuston kokouksen ajankohdan muutos

94 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

8/2019 31.10.2019

95 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

96 Pöytäkirjantarkastajien valinta

97 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

98 Työjärjestyksen hyväksyminen

99 Veroprosentti vuodelle 2020, esitys kirkkovaltuustolle

100 Vuoden 2020 koulutussuunnitelma

101 Nuorisotyönohjaajan viransijaisuuden täyttäminen ajalle 1.1. – 31.12.2020

102 Kirkon vakuutusmäärän tarkistus

103 Sopimus HeHu-yhteistyöhön sitoutumisesta

104 Kirkkoherran asunnon vuokrasopimuksen irtisanominen

105 Diakoni Heini Karhumaan virkavapaus

106 Muut asiat

106/1 Kiinteistövaihto Limingan kunnan kanssa

106/2 Tiekirkkotoimintaan liittyminen

106/3 Kokousaikataulut

107 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

9/2019 21.11.2019

108 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

109 Pöytäkirjantarkastajien valinta

110 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

111 Työjärjestyksen hyväksyminen

112 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020 – 2022 ja talousarvio vuodelle 2020

113 Hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2020

114 Vuoden 2020 suorituslisät

115 Nuorisotyönohjaajan viransijaisen valinta

116 Kirkon vakuutusmäärän tarkistus

117 Kirkkovaltuuston päätösten lainvoimaisuuden toteaminen ja toimeenpano 

118 Kirkkoherran ja talouspäällikön viranhaltijapäätökset tiedoksi

119 Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet

120 Muut asiat

120/1 Sopimus HeHu-yhteistyöhön sitoutumisesta

121 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

Kirkkoneuvoston päätökset 2018

1/2018 25.1.2018

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

3 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

4 Työjärjestyksen hyväksyminen

5 Varhaiskasvatuksen työalaesittely

6 Kokouspäivät/-aikataulu vuodelle 2018

7 Kolehtisuunnitelma vuodelle 2018

8 Rauhan Tervehdys ry:n vuosikokousedustajien valinta vuodelle 2018

9 Oulun hiippakunnan piispanvaalin valmistelu

10 Kirkkoherran ja talouspäällikön viranhaltijapäätökset tiedoksi

11 Muut asiat

11/1 Uuden jäsenen valinta jumalanpalvelus- ja musiikkityön johtokuntaan

11/2 Diakonian viranhaltija Antti Härkösen isyysvapaa

11/3 Lastenohjaaja Mila Kimpimäen palvelussuhde

11/4 Lähetyssihteeri Sanna Mettovaaran työpanoksen tilapäinen lisääminen

11/5 Terveiset diakoniatyön johtokunnan kokouksesta

11/6 Lakeuden Kuitu

12 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

2/2018 3.3.2018

13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

14 Pöytäkirjan tarkastajat

15 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

16 Työjärjestyksen hyväksyminen

17 Lausunnon antaminen papiston sijaistarpeeseen

18 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

3/2018 22.3.2018

19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

20 Pöytäkirjantarkastajien valinta

21 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

22 Työjärjestyksen hyväksyminen

23 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2017

24 Sähköntoimittajan valinta ajanjaksolle 1.1.2019 - 31.12.2022

25 Avustuspyyntö Abrahamin pidot -ooppera Helsingissä -projektiin

26 Ostotarjous Liminganjärven alueesta

27 Seurakuntapastorin viransijaisuuden täyttö

28 Diakonissa Marika Kampsin sivutoimilupa-anomus

29 Muut asiat

29/1 Tiedotus rovastikuntajaon muutoksesta 

30 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

4/2018 26.4.2018

31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

32 Pöytäkirjantarkastajien valinta

33 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

34Työjärjestyksen hyväksyminen

35 Lausunto tuomiokapitulille seurakuntapastorin viransijaisuuden täyttöä varten

36 Seurakuntavaalit 2018

37 Johdon palkkauksen järjestelyerä

38 Lapsiasiahenkilön nimeäminen

39 Tietosuojavastaavan ja seurakunnan tietosuojayhdyshenkilön nimeäminen

40 Taizé-projektin loppuselvitys

41 Tilintarkastuskertomus ja tilintarkastusmuistio

42 Kirkkoherran ja talouspäällikön viranhaltijapäätökset tiedoksi

43 Muut asiat

43/1 Veteraanipäivän 27.4. vietto

43/2 Kappalainen Aino Pieskän läksiäiset 10.5.2018 

44 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

5/2018 24.5.2018

45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

46 Pöytäkirjantarkastajien valinta

47 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

48 Työjärjestyksen hyväksyminen

49 Pappilan piharemontti

50 Limingan seurakunnan strategia 2025

51Avustusanomus Moottoripajalle

52 Henkilöstötilanne kesä-syksy 2018

53 Piispan lähtölahja

54 Talouspäällikön vuosilomat

55 Kirkkoherran viranhaltijapäätökset tiedoksi

56 Muut asiat

56/1 Lakeuden kuituhanke

56/2 Jaaman matka

56/3 Avustusanomus Sakun seurakunnan kirkon rakentamiseen

56/4 Seurakuntavaalit 2018

57 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

6/2018 30.8.2018

58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

59 Pöytäkirjantarkastajien valinta

60 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

61 Työjärjestyksen hyväksyminen

62 Diakoniatiimin kirje/avustuspyyntö

63 Maanvaihto/myynti Limingan kunnalle

64 Lausunto tuomiokapitulille kappalaisen viran täytöstä

65 Kirkon ja seurakunnan esitteen tekeminen/ Ilpo Okkosen tarjous

66 Rakennustoimikunnan terveiset

67 Tiedoksi diakonian viranhaltijatilanne

68 Kunnan anomus Vanamon toimintakeskuksen tilojen käytöstä kaudella 2018-2019

69 Muut asiat

69/1 Vilho Weissenfeldtin aloite

70 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

                                             

7/2018 27.9.2018

71 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

72 Pöytäkirjantarkastajien valinta

73 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

74 Työjärjestyksen hyväksyminen

75 Suorituslisän käyttöönotto seurakunnassa

76 Työntekijätilanne

77 Rakennustoimikunnan terveiset

78 Muut asiat

78/1 Kappalaisen vaalin valmistelut

78/2 Niittoalueen mainostaulu

78/3 Seurakuntavaalit

79 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

8/2018 18.10.2018

80 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

81 Pöytäkirjantarkastajien valinta

82 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

83 Työjärjestyksen hyväksyminen

84 Veroprosentti vuodelle 2019, esitys kirkkovaltuustolle

85 Vuoden 2019 koulutussuunnitelma

86 Limingan seurakuntastrategia 2019-2026

87 Informaatio seurakunnassa tehtävästä tietosuojatyöstä

88 Muut asiat

88/1 Lumijoen seurakunnan 100-vuotisjuhla 4.11.2018

88/2 Kappalaisen virka

89 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

9/2018 30.10.2018

90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

91 Pöytäkirjantarkastajien valinta

92 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

93 Työjärjestyksen hyväksyminen

94 Veroprosentti vuodelle 2019, esitys kirkkovaltuustolle

95 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

10/2018 22.11.2018

96 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

97 Pöytäkirjantarkastajien valinta

98 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

99 Työjärjestyksen hyväksyminen

100 Kappalaisen valinta, esitys kirkkovaltuustolle

101 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2019 – 2021 ja talousarvio vuodelle 2019

102 Hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2019

103 Peruspääoman muutos, esitys kirkkovaltuustolle

104 Limingan Vesihuolto Oy:n osakkeiden myynti Limingan kunnalle

105 Kirkkovaltuuston päätösten lainvoimaisuuden toteaminen ja toimeenpano

106 Vaalituloksen tiedottaminen

107 Kirkkoherran ja talouspäällikön viranhaltijapäätökset tiedoksi

108 Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet

109 Muut asiat

110 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

Kirkkoneuvoston päätökset 2017

1/2017 25.1.2017

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

3 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

4 Työjärjestyksen hyväksyminen

5 Kokouspäivät/-aikataulu vuodelle 2017

6 Kirkkoneuvoston edustajien valinta johtokuntiin vuosille 2017 - 2018

7 Sisäisten tarkastajien valinta vuosille 2017 - 2018

8 Kolehtisuunnitelma vuodelle 2017

9 Rauhan Tervehdys ry:n vuosikokousedustajien valinta vuodelle 2017

10 Haaste syrjinnästä vapaaksi alueeksi

11 Palkkatyöryhmän esitys johtavien viranhaltijoiden palkoiksi

12 Kirkkoherran ja talouspäällikön viranhaltijapäätökset tiedoksi

13 Muut asiat

13/1Työajan lisäys kilpailukykysopimuksen mukaisesti

13/2 Melusuojauksen rakentaminen Koti-Pietilän kohdalle

13/3 Seurakunnan tontti vanhan Limingan Rauhanyhdistyksen toimitalon vieressä

14 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

2/2017 23.2.2017

15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

16 Pöytäkirjantarkastajien valinta

17 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

18 Työjärjestyksen hyväksyminen

19 Seurakunnan tilojen käyttö

20 Liminkajärven vesityshanke

21 Henkisen huollon organisoiminen

22 Avioliittolain 1.3.2017 tapahtuvan muutoksen soveltaminen, piispan ohjeistus

23 Kirkkoherran ja talouspäällikön viranhaltijapäätökset tiedoksi

24 Muut asiat

24/1 3d-vision tekeminen Limingan neljännen kirkon konstruktiosta

24/2 Luovutuskirja Gustaf Gideon Forsmanin kirjallisesta jäämistöstä

24/3 Ostolaskun tarkastaja ja hyväksyjä -erikoisrooli

24/4 Terveiset kasvatustyön johtokunnan kokouksesta

24/5 Maaliskuun kokouspäivän muutos

25 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

3/2017 29.3.2017

26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

27 Pöytäkirjantarkastajien valinta

28 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

29 Työjärjestyksen hyväksyminen

30 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2016

31 Lähetyssihteerin sijaisen valinta

32 Laajakaistahanke Tyrnävän, Lumijoen ja Limingan kunnissa

33 Talouspäällikön vuosilomat

34 Muut asiat

34/1 Utsjoen seurakunnan avustusanomus

34/2 Valmiustoimikunnan nimeäminen

34/3 Kotimaa-lehden tilaukset

35 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

4/2017 27.4.2017

36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

37 Pöytäkirjantarkastajien valinta

38 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

39 Työjärjestyksen hyväksyminen

40 Rakennusten remontti- ym. tilanne

41 Esitys perheneuvontapalvelujen kustannusten jakamisesta kunnan kanssa

42 Seurakunnan osallistuminen Liminka 540 -juhlavuoden pääjuhlan ja oopperan kustannuksiin

43 Varhaisnuoriso-, partio- ja nuorisotyön nykytilanne

44 Tilintarkastajan esitys kustannuspaikkojen uudelleenjärjestelystä

45 Tilintarkastuskertomus vuodelta 2016

46 Henkilöstön vuosilomat

47 Maanmittaustoimitus, voimansiirtoalueen lunastus (400 kV:n voimajohtohanke Kalajoki – Pyhäselkä, Limingan kunnassa)

48 Kirkkoherran ja talouspäällikön viranhaltijapäätökset tiedoksi

49 Muut asiat

49/1 Kunniamerkkianomukset

49/2 Lastenohjaajien anomus vaativuusryhmän muutoksesta 1.1.2017 alkaen

49/3 Kirkon konserttiflyygelin leasingsopimuksen päättyminen

50 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

5/2017 1.6.2017

51 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

52 Pöytäkirjantarkastajien valinta

53 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

54 Työjärjestyksen hyväksyminen

55 Diakonian työalaesittely

56 Rakennusten remontti- ym. tilanne

57 LiminGo-mobiilipelin esittely

58 Valmiussuunnitelman päivitys

59 Kirkkoherran ja talouspäällikön viranhaltijapäätökset tiedoksi

60 Muut asiat

60/1 Juhlavuoden päätapahtumien valmistelut

61 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

6/2017 31.8.2017

62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

63 Pöytäkirjantarkastajien valinta

64 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

65 Työjärjestyksen hyväksyminen

66 Tiedoksi kunnan päätös maksaa perheneuvonnan kulut puoliksi vuonna 2017

67 Lähetys; nimikkolähettisopimus

68 Tiedoksi pappilan ulkomaalaus, Kotikolon kattoremontti ja Koti-Pietilän tilanne

69 Katrinan lisäosat

70 Muut asiat

70/1 Kirkkoherran viranhaltijapäätökset

70/2 Seurakuntapastori Marja-Liisa Hautamäen irtisanoutuminen 1.6.2018

70/3 Maanvuokraussopimus LC Liminka-Liminganlahti ry:n kanssa

70/4 Ritva Sassalin sivutoimilupa-anomus

70/5 Pappilan asunto-osan vuokran alennus 15.5. - 15.7.2017

71 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

7/2017 28.9.2017

72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

73 Pöytäkirjantarkastajien valinta

74 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

75 Työjärjestyksen hyväksyminen

76 Lähetyksen työalaesittely

77 Hankintasääntö

78 Taloussääntö

79 Talouspäällikön viran johtosääntö

80 Hautainhoitorahaston säännöt

81 Seurakunnan emäntätilanne

82 Koti-Pietilän alapohjan alipaineistaminen

83 Muut asiat

83/1 Lausuntopyyntö viran täyttämisestä / seurakuntapastorin virka / Limingan seurakunta

83/2 Ritva Sassalin sivutoimilupa-anomus

84 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

8/2017 19.10.2017

85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

86 Pöytäkirjantarkastajien valinta

87 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

88 Työjärjestyksen hyväksyminen

89 Jumalanpalvelus- ja musiikkityön työalaesittely

90 Työntekijävalinnat

90/1 Emäntä

90/2 Seurakuntapastorin viran täyttö

91 Veroprosentti vuodelle 2018, esitys kirkkovaltuustolle

92 Vuoden 2018 koulutussuunnitelma

93 Johtokuntien johtosäännöt

94 Kirkkoherran ja talouspäällikön viranhaltijapäätökset tiedoksi

95 Muut asiat

95/1 Jumalanpalvelusten radiointi

96 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

9/2017 22.11.2017

97 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

98 Pöytäkirjantarkastajien valinta

99 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

100 Työjärjestyksen hyväksyminen

101 Lausunto tuomiokapitulille seurakuntapastorin viran täyttöä varten

102 Nuorisotyön työalaesittely

103 Seurakunnan emännän valinta

104 Muut asiat

104/1 Lähetyssihteeri Hanna Korteniemen hoitovapaa

105 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

10/2017 23.11.2017

106 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

107 Pöytäkirjantarkastajien valinta

108 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

109 Työjärjestyksen hyväksyminen

110 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 – 2020 ja talousarvio vuodelle 2018

111 Hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2018

112 Hautainhoitohinnat 1.1.2018 alkaen

113 Yhteistyötoimikuntaa koskevat valinnat vuosille 2018 – 2021

114 Kirkkovaltuuston päätösten lainvoimaisuuden toteaminen ja toimeenpano

115 Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet

116 Muut asiat

117 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus