Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa. Kirkkoneuvosto toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston joka toinen vuosi.

Kirkkoneuvostoon voidaan valita vapaasti seurakuntavaaleissa vaalikelpoisia henkilöitä. Sama henkilö voidaan valita sekä kirkkovaltuustoon että kirkkoneuvostoon. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii virkansa puolesta kirkkoherra. 

Kirkkovaltuusto valitsee viranhaltijat, ellei päätösvaltaa ole erikseen delegoitu kirkkoneuvostolle. Valtuusto asettaa neuvoston avuksi johtokuntia. Ne johtavat seurakunnan eri työaloja ja toimintamuotoja. Kirkkoneuvosto edustaa seurakuntaa viranomaisasioissa sekä tekee sen puolesta sopimuksia ja muita oikeustoimia.

 

Kirkkoneuvoston jäsenet

 • Pekka Tuomikoski, puheenjohtaja
 • Jukka Raitio, varapuheenjohtaja (varajäsen Antti Paavola )
 • Jaakko Korteniemi (varajäsen Arja Ansamaa )
 • Sirkka Puusaari (varajäsen Kerttu Weissenfelt )
 • Arto Tuohimaa (varajäsen Eero Sohlo )
 • Riikka Kilpeläinen (varajäsen Leena Tuuri )
 • Tanja Hietala (varajäsen Mirja-Liisa Vuokila )
 • Jouni Kuisma (varajäsen Jenni Hintsala )
 • Maria-Liisa Mutanen (varajäsen Pauli Seppänen )

Kirkkoneuvoston päätöksiä 18.11.2021

Limingan kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan esityksistä ensi vuoden toiminta- ja taloussuunnitelmiksi. Neuvosto esittää myös uuden seurakuntatalon hankesuunnittelun aloittamista ja laittaa haettavaksi talouspäällikön viran.

Limingan seurakunnan kirkkoneuvosto kokoontui vuoden 12. kokoukseen torstaina 18.11. 2021. Kokouksessa olivat läsnä kaikki neuvoston jäsenet. Kokouksen pöytäkirja päätettiin pitää yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 20.12. 2021 saakka.

Kirkkoneuvosto päätti

 • esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2022–2024 ja sekä seurakunnan että hautainhoitorahaston talousarviot ensi vuodelle. Samoin päätettiin esittää, että aloitetaan uuden seurakuntatalon hankesuunnittelu, jota varten talousarvioon varataan 300 000 euron määräraha.
 • että talouspäällikön virka laitetaan hakuun mahdollisimman pian. Valinta tehdään kirkkoneuvoston kokouksessa 3.2.2022. Hakuaika päättyy 7.1.2022.
 • että jatkossa kokouksen päätöksistä tehdään tiedote.
 • Ilmaista Limingan kunnalle suostumuksensa Liminganjärven vesityshankkeen hakemiseen.
 • vakinaistaa seurakunnan emännän toimen kuukausipalkkaiseksi ensi vuoden alusta alkaen.
 • hakea jälleen rakennusavusta Kirkkohallitukselta Kirkon korjaushankkeeseen.

Kirkkoneuvoston päätökset 2021

 

1/2021 28.1.2021

 

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

3 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

4 Työjärjestyksen hyväksyminen

5 Nuorisotyön tilannekatsaus

6 Kirkkoneuvoston edustajien valinta johtokuntiin vuosille 2021 - 2022

7 Rakennustoimikunnan nimeäminen vuosille 2021 - 2022

8 Sisäisten tarkastajien valinta vuosille 2021 - 2022

9 Kokouspäivät/-aikataulu vuodelle 2021

10 Lähetyssihteerin valinta

11 Kolehtisuunnitelma vuodelle 2021

12 Rauhan Tervehdys ry:n vuosikokousedustajien valinta vuodelle 2021

13 Kirkkoherra Pekka Tuomikosken sivutoimilupa-anomus

14 Sopimus Megatuuli Oy:n kanssa maanvuokrauksesta

15 Arkiston lähitulevaisuus

16 Vuoden 2020 talousarvion muutos, selonteko diakonialle myönnetyn lisämäärärahan käytöstä

17 Työntekijätilanne

18 Toimitilojen tilanne ja tulevaisuus

19 Muut asiat

19/1 Limingan keskustan asemakaavan muutos

19/2 Diakonian ajanvaraus taloudellisissa asioissa                                          

20 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

2/2021 25.2.2021

 

21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

22 Pöytäkirjantarkastajien valinta

23 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

24 Työjärjestyksen hyväksyminen

25 Nuorisotyönohjaajan viran täyttäminen

26 Rakennustoimikunnan terveiset

27 Kiinteistöstrategian tilanne

28 Seurakunnan viestinnän tilanne

29 Työntekijätilanne

30 Viranhaltijapäätökset tiedoksi

31 Muut asiat

31/1 Kaavatoimikunta

31/2 Seurakunnan toiminta korona-aikana

31/3 Diakoniatyön johtokunnan jäsenen vaihtuminen

31/4 Emäntä Päivi Seppälän palvelussuhteen muuttaminen kuukausipalkkaiseksi

32 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

3/2021 25.3.2021

 

33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

34 Pöytäkirjantarkastajien valinta

35 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

36 Työjärjestyksen hyväksyminen

37 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2020

38 Nuorisotyönohjaajan viran täyttäminen ja varhaiskasvatuksen rekrytoinnit

39 Megatuuli Oy:n kanssa tehdyn maanvuokrasopimuksen alistaminen Oulun

40 Limingan Vesihuolto Oy:n osakkeiden myynti

41 Muut asiat

41/1 Limingan kirkon historiikki

41/2 Limingan kunnan kaava-asia

42 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

4/2021 8.4.2021

 

43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

44 Pöytäkirjantarkastajien valinta

45 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

46 Työjärjestyksen hyväksyminen

47 Nuorisotyönohjaajan viran täyttäminen ja varhaiskasvatuksen rekrytoinnit

48 Uuden nuorisotyönohjaajan viran perustaminen

49 Seurakuntapastori Olli Seikkulan opintovapaahakemus

50 Muut asiat

50/1 Tuulivoimala-asia

51 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

5/2021 29.4.2021

 

52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

53 Pöytäkirjantarkastajien valinta

54 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

55 Työjärjestyksen hyväksyminen

56 Partiotyön tilanne

57 Lastenohjaajien valinta

58 Nuorisotyönohjaajien valintaprosessin eteneminen

59 Ovet auki -strategiapohdinnan avaus

60 Seurakuntatalon tilanne

61 Tuulivoimala-asia

62 Tilintarkastuskertomus vuodelta 2020

63 Sisäisen tarkastuksen raportti

64 Muut asiat

64/1 Suomen Lähetysseuran ry:n vuosikokousedustajat

65 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

6/2021 6.5.2021

 

66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

67 Pöytäkirjantarkastajien valinta

68 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

69 Työjärjestyksen hyväksyminen

70 Lastenohjaajien valinta

71 Diakonian viransijaisuuden täyttäminen

72 Muut asiat

73 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

7/2021 27.5.2021

 

74 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

75 Pöytäkirjantarkastajien valinta

76 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

77 Työjärjestyksen hyväksyminen

78 Nuorisotyönohjaajien valinta

79 Diakonian viransijaisen valinta

80 Seurakunnan alueen kaavoitustilanne

81 Limingan seurakunnan pankkitilien käyttöoikeuksien päivitys

82 Megatuuli Oy:n kanssa tehty maanvuokraussopimus

83 Talouspäällikön vuosilomat

84 Työntekijöiden vuosilomat

85 Henkilöstöasiaa

86 Muut asiat

86/1 Kirkon hanketilanteen eteneminen

86/2 Kiinteistöstrategian tilanne

86/3 Sankarihautojen kunnostus

86/4 Kirkkotekstiilit

86/5 Diakoniatyön johtokunnan terveiset

87 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

8/2021 26.8.2021

 

88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

/89 Pöytäkirjantarkastajien valinta

90 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

91 Työjärjestyksen hyväksyminen

92 Kirkkoneuvoston työnäky ja arvopohja

93 Hautausmaakatselmus

94 Seurakuntatalon/pappilan siivousmaksu

95 Kirkkoneuvoston esitys seurakuntatalon uudisrakennuksesta kirkkovaltuustolle

96 Kirkon sähköjärjestelmän uudistaminen

/97 Kiinteistön (Lammi) ostotarjous tiedoksi

98 Tiedoksianto työntekijöiden tietokoneista ja pöytäkirjojen julkaisemisesta

99 Seurakunnan mahdollinen osallistuminen Via Dolorosa -vaatteiden tuleviin säilytyskustannuksiin

100 Viranhaltijapäätökset tiedoksi

101Muut asiat

101/1 Vanamon yhtiövastikkeen korotus

101/2 Talouspäällikön eläkkeelle siirtyminen

101/3 Henkilöstön toimenkuvat ja vastuualueet

101/4 Rauhan Tervehdyksen kevätkokouksen asiat

102 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

9/2021 30.9.2021

 

103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

104 Pöytäkirjantarkastajien valinta

105 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

106 Työjärjestyksen hyväksyminen

107 Työntekijän ammatillinen kuntoutus

108 Veroprosentti vuodelle 2022, esitys kirkkovaltuustolle

109 Diakonissa Marika Kampsin opintovapaa-anomus

110 Seurakuntatalon tilaohjelman laatiminen

111 Kiinteistön 60:113 (Lammi) myyminen tai vuokraaminen

112 Työntekijätilanne

113 Rakennusten kuntotilanne

114 Muut asiat

114/1 Seurakunnan edustajat Limingan vanhusneuvostoon ja vammaisneuvostoon

114/2 Entisen kirkkoherran asunnon huonekalut

114/3 Vuoden 2021 kutsunnat

115 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

10/2021 13.10.2021

 

116 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

117 Pöytäkirjantarkastajien valinta

118 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

119 Työjärjestyksen hyväksyminen

120 Lausunto tuomiokapitulille seurakuntapastorin viransijaisuuden täyttöä varten

121 Diakonissa Marika Kampsin viransijaisuuden täyttäminen vuodelle 2022

122 Kirkko 200 vuotta -juhlateos

123 Ehdollinen ostotarjous kiinteistöstä 60:113 (Lammi)

124 Muut asiat

124/1 Lumisuon suometsien kunnostus

125 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus