Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa. Kirkkoneuvosto toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston joka toinen vuosi.

Kirkkoneuvostoon voidaan valita vapaasti seurakuntavaaleissa vaalikelpoisia henkilöitä. Sama henkilö voidaan valita sekä kirkkovaltuustoon että kirkkoneuvostoon. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii virkansa puolesta kirkkoherra. 

Kirkkovaltuusto valitsee viranhaltijat, ellei päätösvaltaa ole erikseen delegoitu kirkkoneuvostolle. Valtuusto asettaa neuvoston avuksi johtokuntia. Ne johtavat seurakunnan eri työaloja ja toimintamuotoja. Kirkkoneuvosto edustaa seurakuntaa viranomaisasioissa sekä tekee sen puolesta sopimuksia ja muita oikeustoimia.

 

Kirkkoneuvoston jäsenet

  • Pekka Tuomikoski, puheenjohtaja
  • Jukka Raitio, varapuheenjohtaja (varajäsen Antti Paavola )
  • Jaakko Korteniemi (varajäsen Arja Ansamaa )
  • Sirkka Puusaari (varajäsen Kerttu Weissenfelt )
  • Arto Tuohimaa (varajäsen Eero Sohlo )
  • Riikka Kilpeläinen (varajäsen Leena Tuuri )
  • Tanja Hietala (varajäsen Mirja-Liisa Vuokila )
  • Jouni Kuisma (varajäsen Jenni Hintsala )
  • Maria-Liisa Mutanen (varajäsen Pauli Seppänen )

Kirkkoneuvoston päätökset 2020

 

1/2020 23.1.2020

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

3 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

4 Työjärjestyksen hyväksyminen

5 Kokouspäivät/-aikataulu vuodelle 2020

6 Kolehtisuunnitelma vuodelle 2020

7 Rauhan Tervehdys ry:n vuosikokousedustajien valinta vuodelle 2020

8 Pappilan käyttö

9 Kirkkoherran asunnon huonekalujen myyntitarjous

10 Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalit

11 Muut asiat

11/1 Varajäsenen kutsuminen kokoukseen

11/2 Salassapitovelvollisuus

12 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

2/2020 27.2.2020

 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

14 Pöytäkirjantarkastajien valinta

15 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

16 Työjärjestyksen hyväksyminen

17 Kirkon tunnustus kirkkolain ja kirkkojärjestyksen mukaan

18 Piispanmessu 8.3.2020

19 Jumalanpalvelusryhmien tilanne

20 Pappilan käyttö

21 Suomen Lähetysseuran vuosikokousedustajat

22 Seurakunnan tiedotuksen tilanne

23 Työntekijätilanne

24 Limingan rovastikunnan rovastikuntarahaston tilinkäyttöoikeudet

25 Limingan seurakunnan ja Limingan kunnan välinen maanvaihto

26 Muut asiat

26/1 Vanamon tilojen vuokraaminen Limingan kunnalle

27 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

3/2020 26.3.2020

28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

29 Pöytäkirjantarkastajien valinta

30 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

31 Työjärjestyksen hyväksyminen

32 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2019

33 Varhaiskasvatuksen työntekijätilanne

34 Muut asiat

34/1 Nimikkolähettimuutos

34/2 Digiloikka

34/3 Terveiset kasvatustyön johtokunnalle

35 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

4/2020 23.4.2020

36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

37 Pöytäkirjantarkastajien valinta

38 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

39 Työjärjestyksen hyväksyminen

40 Limingan seurakunnan kirkonkirjojenpidon siirtäminen Oulun aluekeskusrekisteriin

41 Limingan seurakunnan kiinteistöstrategia

42 Vuoden 2020 talousarvion muutos, esitys kirkkovaltuustolle

43 Koronakriisin vaikutus seurakunnan talouteen

44 Seurakunnan toiminta poikkeusaikana ja valmistautuminen poikkeusajan olosuhteisiin

45 Muistio tilintarkastuksesta

46 Hakemus hautamuistomerkin pystyttämiseksi

47 Työntekijätilanne

48 Muut asiat

48/1 Pöytäkirjat seurakunnan kotisivulle

48/2 Veteraanipäivä 27.4.2020

49 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus