KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖKSET 2014

 

1/2014 16.1.2014

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

3 Pöytäkirjan nähtävillä olo ja sen ilmoittaminen

4 Työjärjestyksen hyväksyminen

5 Rakennustoimikunnan asettaminen

6 Kolehtisuunnitelma 2014

7 Turvallisuusvastaava hiihtoloman rippikoululeirille

8 Lastenohjaajan hoitovapaa-anomus

9 Rauhan Tervehdys ry:n vuosikokousedustajien valinta vuodelle 2014

10 Seurakunnantilojen käyttö majoitukseen

11 Lausunto viranhaltijan sivutoimilupa-anomukseen

12 Muut asiat

12/1 Kirkkoneuvoston kevätkauden kokousaikataulusta sopiminen

12/2 Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kokous 11.1.2014

12/3 Limingan seurakunnan www-sivut

12/4 Perheasiain neuvottelukeskuksen tilanne

13 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

2/2014 27.2.2014

14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

15 Pöytäkirjantarkastajien valinta

16 Pöytäkirjan nähtävillä olo ja sen ilmoittaminen

17 Työjärjestyksen hyväksyminen

18 Ostosopimus erityispalveluista Oulun seurakuntayhtymän kanssa

19 Seurakuntarakenneuudistuksen nykytila

20 Kesän rippikoululeirien turvallisuusvastaavat

21 Koti-Pietilän sisäilmatutkimus

22 Kirkon sähkölaitteiden tarkastus ja parven remonttisuunnitelma

23 Muut asiat

23/1 Nimikkosopimus Kylväjän kanssa

23/2 Yhdyskuntapalvelusopimus Rikosseuraamuslaitoksen kanssa

24 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

3/2014 27.3.2014

25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

26 Pöytäkirjantarkastajien valinta

27 Pöytäkirjan nähtävillä olo ja sen ilmoittaminen

28 Työjärjestyksen hyväksyminen

29 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

30 Peruspääoman muutos

31 Toinen seurakuntapastorin virka

32 Kolmas diakonian virka

33 Nimikkosopimus Lähetysyhdistys Kylväjän kanssa

34 Tilanne perheneuvontapalvelujen järjestämisessä

35 Muut asiat

35/1 Flyygelin hankinta

35/2 Suomen Lähetysseura ry:n vuosikokousedustajat

35/3 Kansallinen veteraanipäivä 27.4.

35/4 Koti-Pietilän sisäilmatutkimus

35/5 Oulun käräjäoikeuden tiedustelu

35/6 Pääsiäisen ajan tapahtumat

36 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

4/2014 24.4.2014

37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

38 Pöytäkirjantarkastajien valinta

39 Pöytäkirjan nähtävillä olo ja sen ilmoittaminen

40 Työjärjestyksen hyväksyminen

41 Tilanne perheneuvontapalvelujen järjestämisessä

42 Vapaaehtoistoiminnan opas

43 Kasvatustyön johtokunnan kannanottopyyntö päiväkerhomaksuihin

44 Kasvatustyön johtokunnan esitys erityisnuorisotyönohjaajan viran perustamisesta

45 Kirkon sivuparven lattia ja kirkkokammari

46 Muut asiat

46/1 Seurakuntavaalit 2014

46/2 Muistio tilintarkastuksesta

46/3 Veteraanipäivä 27.4.2014

46/4 Värminkoskentien ja Pappilantien välille rakennettava kevyen liikenteen väylä

46/5 Suurjännitejohtoalueiden reunavyöhykkeiden puukorjuu

46/6 Via Caelum -tapahtumaan osallistuneiden muistaminen

46/7 Lehti- ja kirjalahjoitukset uuteen terveyskeskukseen

47 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

5/2014 22.5.2014

48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

49 Pöytäkirjantarkastajien valinta

50 Pöytäkirjan nähtävillä olo ja sen ilmoittaminen

51 Työjärjestyksen hyväksyminen

52 Tilanne perheneuvontapalvelujen järjestämisessä

53 Sisäisen valvonnan ohjeiden päivitys

54 Nimikkosopimukset

55 Lastenohjaajan työvapaa-anomus

56 Talouspäällikön vuosilomat

57 Muut asiat

58 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

6/2014 21.8.2014

59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

60 Pöytäkirjantarkastajien valinta

61Pöytäkirjan nähtävillä olo ja sen ilmoittaminen

62 Työjärjestyksen hyväksyminen

63 Diakonian viran auki julistaminen

64 Lausunto tuomiokapitulille toisen seurakuntapastorin viran täyttämisestä

65 Info seurakuntavaaleista

66 Koti-Pietilän pihapiirin muutokset

67 Pappilan ja Lyytisen tontin rajan linjaus

68 Muut asiat

68/1 Historiatietoa Ranta-Pietilän kiinteistöstä

68/2 Rantakylän hautausmaan terveiset

68/3 Lähetyssihteeritilanne

68/4 Tiedoksi perheasiainneuvottelukeskuksen ostosopimus

68/5 Muistio sisäisestä tarkastuksesta

68/6 Kiinteä videotykki ja internet- yhteys seurakuntatalolle

69 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

7/2014 25.9.2014

70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

71 Pöytäkirjantarkastajien valinta

72 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

73 Työjärjestyksen hyväksyminen

74 Palkkatyöryhmän nimeäminen valmistelemaan johtavien viranhaltijoiden palkkojen tarkistuksia

75 Kirkkoherranviraston toimistosihteerin työsuhde

76 Diakonissan virkasuhteen jatkuminen

77 Työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomus

78 KiEL-maksujen tarkastuskertomus

79 Pohjois-Pohjanmaan kanttorien opintomatka Lontooseen 23. – 27.4.2015

80 Celeste-kuoron opintomatka Luulajaan lokakuussa 2014

81 Hyväntekeväisyystapahtuma "Terveyskeskus Liminka" 5.10.2014

82 Muut asiat

82/1 Tien tekeminen seurakunnan saran viereen

82/2 Tilinpäätöksen ulkoasu

82/3 Kirkkovaltuuston kokoukset syksyllä 2014

83 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

8/2014 30.10.2014

84 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

85 Pöytäkirjantarkastajien valinta

86 Pöytäkirjan nähtävillä olo ja sen ilmoittaminen

87 Työjärjestyksen hyväksyminen

88 Veroprosentti vuodelle 2015, esitys kirkkovaltuustolle

89 Diakonian viranhaltijan valinta

90 Koulutussuunnitelma vuodelle 2015

91 Seurakunnan ylimmän johdon palkkausjärjestelmäkokeilu

92 Haudankaivuupalvelujen kilpailuttaminen

93 Lastenohjaajan anomus lyhennetystä työajasta

94 Koti-Pietilän pellon käyttö mahdollisena pysäköintialueena

95 Liminganportin mainostaulusopimuksen mahdollinen jatkaminen

96 Pappistilanne

97 Uudet luottamushenkilöpalkkiot

98 Muut asiat

98/1 Palkkatyöryhmän terveiset ylimmälle johdolle

99 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

9/2014 27.11.2014

100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

101 Pöytäkirjantarkastajien valinta

102 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

103 Työjärjestyksen hyväksyminen

104 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 – 2017 ja talousarvio vuodelle 2015

105 Hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2015

106 Sähkönhankintasopimus

107 Puunmyyntitarjoukset

108 Seurakuntapastorin irtisanoutuminen

109 Hautausmaan ohjesääntö

110 Kirkkoherran ja talouspäällikön viranhaltijapäätökset tiedoksi

111 Kirkkovaltuuston päätösten lainvoimaisuuden toteaminen ja toimeenpano

112 Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet

113 Muut asiat

113/1Talouspäällikön palkka-asia

113/2 Kaavan muutos

113/3 Evankelioimistyön neuvottelupäivät

114 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus