ripari

Rippikoulu

Rippikoulu on kirkon kasteopetusta, jonka aikana nuori saa eväitä elämäänsä, kun yhdessä muiden nuorten ja seurakunnan aikuisten kanssa pohditaan elämään ja uskoon liittyviä asioita. Rippikoulussa nuori pääsee myös tutustumaan tarkemmin siihen evankelis-luterilaiseen uskoon, johon hänet on kasteessa liitetty. Rippikoulu on ainutlaatuinen kokemus, jonka muistoja moni vaalii vielä aikuisenakin.

Limingan seurakunnassa rippikoulu on mahdollista käydä joko leirinä tai päivätoteutuksena. Jokaisella on oikeus käydä rippikoulu itselleen sopivalla tavalla, joskus yksityisrippikoulu voi olla nuorelle paras ratkaisu. Rippikoulun voi käydä myös muualla kuin Limingassa, mutta kaikki liminkalaiset suorittavat omaan seurakuntaan tutustumisjakson kotiseurakunnassaan. Eli vaikka kävisit rippikoulusi jossain muualla, tulee sinun ilmoittautua rippikoulun käyväksi myös Limingan seurakunnalle! 

 

Rippikoulun suorittaminen

Rippikouluun kuuluu omaan seurakuntaan tutustumisjakso riippumatta siitä, käytkö leirin Limingassa vai jossain muualla. Kotiseurakuntaan tutustuminen tehdään pääosin itsenäisesti keräämällä osallistumismerkkejä rippikoulukorttiin. Tarkemmat ohjeet hyväksyttävistä merkeistä ja ohjeet merkkien keräämiseen löydät rippikoulun info-pankista. Kortit tarkistetaan ennen leiriä ja muualle meneville tiedotetaan oma merkkien tarkistuspäivä.

Rippikoulu on noin puolen vuoden mittainen matka, joka usein huipentuu leirijaksoon ennen konfirmaatiota. Ennen leiriä rippikoululle tehdään pohjatyötä itsenäisellä lukupäiväkirjalla sekä lähipäivien opetuksilla. Ennen leiriä järjestetään vanhempainilta sekä infotilaisuus leiristä ja konfirmaatiosta. Ryhmien tarkemmat aikataulut jaetaan ensimmäisellä tapaamiskerralla ja lisäksi tiedotusta pidetään ajantasalla ryhmien omissa WhatsApp-ryhmissä, jotka on suunnattu rippikoululaisten huoltajille.

Limingan seurakunnan omiin rippikouluhun tuleville jaetaan henkilötietolomakkeet ensimmäisessä kokoontumisessa. Henkilötietolomakkeessa kysytään mm. allergioista ja ruokavalioista sekä muista rippikoulun suorittamiseen vaikuttavista asioista. Kotona huoltajan kanssa täytetty henkilötietolomake palautetaan ohjeen mukaan.  Annetut tiedot ovat luottamuksellista ja lomakkeet hävitetään rippikoulun jälkeen. 

 

Leirimaksu

Rippikoululaiselle itse rippikoulu ei maksa mitään, mutta rippileirille osallistuvilta peritään pieni osa viikon täyshoidosta ja muista leirin kustannuksista. Päivärippikoulu on ilmainen. Perheen taloudellinen tilanne ei kuitenkaan ole kenellekään este käydä rippikoulua leirimuotoisena: Taloudellisista syistä johtuen leirimaksusta voi saada vapautuksen.  Leiri-infotilaisuudessa ja vanhempainillassa kerrotaan miten vapautusta voi anoa.  Huomatkaa, että anomus tulee jättää ennen leiriä. 

 

Vuoden 2022 rippikouluryhmät ja konfirmaatiot

Ryhmä Aloituslauantai Leirijakso Paikka Konfirmaatio
Talvileiri 16.10.2021 klo 12 5.-10.3.2022 Metsäkartano, Rautavaara 20.3.2022
Kevätripari 4.1.2022 klo 12 ei leiriä, kokoontumiset kevään aikana Seurakunnan tilat 22.5.2022
Kesäleiri 1 18.12.2021 klo 12 7.-12.6.2022 Vuokatinranta, Sotkamo 19.6.2022
Kesäleiri 2 15.1.2022 klo 12 14.-19.2022 Hossa, Suomussalmi 3.7.2022
Kesäleiri 3 22.1.2022 klo 12 28.6.-3.7.2022 Törmälä, Siikajoki 10.7.2022
Kesäleiri 4 29.1.2022 klo 12 5.-10.7.2022 Törmälä, Siikajoki 17.7.2022
Kesäleiri 5 5.2.2022 klo 12 12.-17.2022 Törmälä, Siikajoki 24.7.2022

 

Ryhmien tarkemmat aikataulut ja työntekijöiden yhteystiedot jaetaan ensimmäisessä lauantain tapaamisessa.

Muualla rippikoulunsa käyvien yhteinen aloitus ja info omaan seurakuntaan tutustumisjaksosta pidetään lauantaina 20.11. Limingan kirkossa. Kellonaika ilmoitetaan tekstiviestillä myöhemmin.

Ilmoittautuminen vuoden 2022 rippikouluun

Ilmoittautuminen vuoden 2022 rippikouluun tapahtuu 30.8.-19.9. välisenä aikana.

Ilmoittautuessasi saat toivoa rippikouluryhmää ja kavereita, joiden kanssa haluaisit päästä samaan ryhmään. Toiveet otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon ryhmäjaoissa, joista tiedotetaan syksyllä sähköpostitse.

Ilmoittaudu rippikouluun, vaikka olisit jo ilmoittautunut rippikouluun johonkin muualle (toinen seurakunta, järjestö, tms). Muualle menijät suorittavat omaan seurakuntaan tutustumisjakson Limingassa, joten on tärkeää ilmoittautua rippikoulun käyväksi myös Limingan seurakunnalle! 

Rippikoulu kuuluu kaikille

Aikuisrippikoulu

Rippikoulun voi käydä myös aikuisiällä, jolloin toteutus on yksilöllinen ja keskusteleva, noin 20 tunnin kokonaisuus. Aikuisrippikoulussa on mahdollista tutustua omaan seurakuntaan, tutkia uskoa ja saada tietoa kristinuskosta, se on loistava tilaisuus pohtia omaa suhdetta Jumalaan ja elämän isoja kysymyksiä. Aikuisrippikouluun voi kuulua myös kaste, mikäli osallistujaa ei ole aiemmin kastettu. Mahdollisesta kasteesta ja konfirmaatiosta osallistuja voi päättää vasta aikuisrippikoulun käymisen jälkeen.

Erityisrippikoulut

Nuorelle ja aikuiselle, joka tarvitsee erityistä tukea tai jolla on kehitysvamma, on tarjolla yksilöllisemmin räätälöityjä rippikouluja joko yksin tai pienryhmissä. Myös viittomakielisten on mahdollista käydä rippikoulu viitottuna. Erityisrippikouluja toteutetaan tarpeen mukaan, joko yhteistyössä Oulun hiippakunnan kanssa tai ohjaten osallistuja oikealle toimijalle. Esimerkiksi viittomakielistä rippikoulua toteuttaa hiippakunnan kuurojenpappi. 

Kuvassa nuoria kirkossa. Tyttö katsoo kameraan.