Kirkkoneuvoston päätökset 2017

1/2017 25.1.2017

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

3 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

4 Työjärjestyksen hyväksyminen

5 Kokouspäivät/-aikataulu vuodelle 2017

6 Kirkkoneuvoston edustajien valinta johtokuntiin vuosille 2017 - 2018

7 Sisäisten tarkastajien valinta vuosille 2017 - 2018

8 Kolehtisuunnitelma vuodelle 2017

9 Rauhan Tervehdys ry:n vuosikokousedustajien valinta vuodelle 2017

10 Haaste syrjinnästä vapaaksi alueeksi

11 Palkkatyöryhmän esitys johtavien viranhaltijoiden palkoiksi

12 Kirkkoherran ja talouspäällikön viranhaltijapäätökset tiedoksi

13 Muut asiat

13/1Työajan lisäys kilpailukykysopimuksen mukaisesti

13/2 Melusuojauksen rakentaminen Koti-Pietilän kohdalle

13/3 Seurakunnan tontti vanhan Limingan Rauhanyhdistyksen toimitalon vieressä

14 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

2/2017 23.2.2017

15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

16 Pöytäkirjantarkastajien valinta

17 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

18 Työjärjestyksen hyväksyminen

19 Seurakunnan tilojen käyttö

20 Liminkajärven vesityshanke

21 Henkisen huollon organisoiminen

22 Avioliittolain 1.3.2017 tapahtuvan muutoksen soveltaminen, piispan ohjeistus

23 Kirkkoherran ja talouspäällikön viranhaltijapäätökset tiedoksi

24 Muut asiat

24/1 3d-vision tekeminen Limingan neljännen kirkon konstruktiosta

24/2 Luovutuskirja Gustaf Gideon Forsmanin kirjallisesta jäämistöstä

24/3 Ostolaskun tarkastaja ja hyväksyjä -erikoisrooli

24/4 Terveiset kasvatustyön johtokunnan kokouksesta

24/5 Maaliskuun kokouspäivän muutos

25 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

3/2017 29.3.2017

26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

27 Pöytäkirjantarkastajien valinta

28 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

29 Työjärjestyksen hyväksyminen

30 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2016

31 Lähetyssihteerin sijaisen valinta

32 Laajakaistahanke Tyrnävän, Lumijoen ja Limingan kunnissa

33 Talouspäällikön vuosilomat

34 Muut asiat

34/1 Utsjoen seurakunnan avustusanomus

34/2 Valmiustoimikunnan nimeäminen

34/3 Kotimaa-lehden tilaukset

35 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

4/2017 27.4.2017

36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

37 Pöytäkirjantarkastajien valinta

38 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

39 Työjärjestyksen hyväksyminen

40 Rakennusten remontti- ym. tilanne

41 Esitys perheneuvontapalvelujen kustannusten jakamisesta kunnan kanssa

42 Seurakunnan osallistuminen Liminka 540 -juhlavuoden pääjuhlan ja oopperan kustannuksiin

43 Varhaisnuoriso-, partio- ja nuorisotyön nykytilanne

44 Tilintarkastajan esitys kustannuspaikkojen uudelleenjärjestelystä

45 Tilintarkastuskertomus vuodelta 2016

46 Henkilöstön vuosilomat

47 Maanmittaustoimitus, voimansiirtoalueen lunastus (400 kV:n voimajohtohanke Kalajoki – Pyhäselkä, Limingan kunnassa)

48 Kirkkoherran ja talouspäällikön viranhaltijapäätökset tiedoksi

49 Muut asiat

49/1 Kunniamerkkianomukset

49/2 Lastenohjaajien anomus vaativuusryhmän muutoksesta 1.1.2017 alkaen

49/3 Kirkon konserttiflyygelin leasingsopimuksen päättyminen

50 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

5/2017 1.6.2017

51 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

52 Pöytäkirjantarkastajien valinta

53 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

54 Työjärjestyksen hyväksyminen

55 Diakonian työalaesittely

56 Rakennusten remontti- ym. tilanne

57 LiminGo-mobiilipelin esittely

58 Valmiussuunnitelman päivitys

59 Kirkkoherran ja talouspäällikön viranhaltijapäätökset tiedoksi

60 Muut asiat

60/1 Juhlavuoden päätapahtumien valmistelut

61 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

6/2017 31.8.2017

62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

63 Pöytäkirjantarkastajien valinta

64 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

65 Työjärjestyksen hyväksyminen

66 Tiedoksi kunnan päätös maksaa perheneuvonnan kulut puoliksi vuonna 2017

67 Lähetys; nimikkolähettisopimus

68 Tiedoksi pappilan ulkomaalaus, Kotikolon kattoremontti ja Koti-Pietilän tilanne

69 Katrinan lisäosat

70 Muut asiat

70/1 Kirkkoherran viranhaltijapäätökset

70/2 Seurakuntapastori Marja-Liisa Hautamäen irtisanoutuminen 1.6.2018

70/3 Maanvuokraussopimus LC Liminka-Liminganlahti ry:n kanssa

70/4 Ritva Sassalin sivutoimilupa-anomus

70/5 Pappilan asunto-osan vuokran alennus 15.5. - 15.7.2017

71 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

7/2017 28.9.2017

72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

73 Pöytäkirjantarkastajien valinta

74 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

75 Työjärjestyksen hyväksyminen

76 Lähetyksen työalaesittely

77 Hankintasääntö

78 Taloussääntö

79 Talouspäällikön viran johtosääntö

80 Hautainhoitorahaston säännöt

81 Seurakunnan emäntätilanne

82 Koti-Pietilän alapohjan alipaineistaminen

83 Muut asiat

83/1 Lausuntopyyntö viran täyttämisestä / seurakuntapastorin virka / Limingan seurakunta

83/2 Ritva Sassalin sivutoimilupa-anomus

84 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

8/2017 19.10.2017

85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

86 Pöytäkirjantarkastajien valinta

87 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

88 Työjärjestyksen hyväksyminen

89 Jumalanpalvelus- ja musiikkityön työalaesittely

90 Työntekijävalinnat

90/1 Emäntä

90/2 Seurakuntapastorin viran täyttö

91 Veroprosentti vuodelle 2018, esitys kirkkovaltuustolle

92 Vuoden 2018 koulutussuunnitelma

93 Johtokuntien johtosäännöt

94 Kirkkoherran ja talouspäällikön viranhaltijapäätökset tiedoksi

95 Muut asiat

95/1 Jumalanpalvelusten radiointi

96 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

9/2017 22.11.2017

97 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

98 Pöytäkirjantarkastajien valinta

99 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

100 Työjärjestyksen hyväksyminen

101 Lausunto tuomiokapitulille seurakuntapastorin viran täyttöä varten

102 Nuorisotyön työalaesittely

103 Seurakunnan emännän valinta

104 Muut asiat

104/1 Lähetyssihteeri Hanna Korteniemen hoitovapaa

105 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

10/2017 23.11.2017

106 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

107 Pöytäkirjantarkastajien valinta

108 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

109 Työjärjestyksen hyväksyminen

110 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 – 2020 ja talousarvio vuodelle 2018

111 Hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2018

112 Hautainhoitohinnat 1.1.2018 alkaen

113 Yhteistyötoimikuntaa koskevat valinnat vuosille 2018 – 2021

114 Kirkkovaltuuston päätösten lainvoimaisuuden toteaminen ja toimeenpano

115 Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet

116 Muut asiat

117 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus