Nähtävillä pidettävät viranhaltijapäätökset

Kirkkolaki (652/2023) 10:23§ Pöytäkirjan ja päätöksen pitäminen nähtävänä

Pöytäkirja sellaisesta - - - viranhaltijan päätöksestä, josta seurakunnan jäsen saa tehdä oikaisuvaatimuksen tai valituksen, on pidettävä siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.   - - - Pöytäkirja ja päätös on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan.

Kirkkoherran päätökset

-1/2024 Kesänuorisotyönohjaajan palkkaaminen

-2/2024 Lupa ruumishuoneen käyttöön

-3/2024 Henkilöstöasia (ei julkinen)

-4/2024 Henkilöstöasia (ei julkinen)

-5/2024 Henkilöstöasia (ei julkinen)

-6/2024 Henkilöstöasia (ei julkinen)

Talouspäällikön päätökset

-1/2024 Maksuvapautus rippileirimaksusta

- 2/2024 Maksuvapautus (ei julkinen)

- 3/2024 Henkilöstöasia (ei julkinen)

- 4/2024 Kausityöntekijän palkkaaminen

- 5/2024 Henkilöstöasia (ei julkinen)

- 6/2024 Henkilöstöasia (ei julkinen)

- 7/2024 Rantakylän kappelin pihalaatoituksen tekijä

- 8/2024 Luottotappioehdotus kevät 2024