Uuden Kotikolon rakentaminen

Tällä sivulla kerrotaan päiväkirjamaisesti uuden toimitilamme tilanteesta. Uusin sisältö on sivulla ylimpänä.

 


3.4.2024 Seinien pystyttäminen alkoi.


4.3.2024 Seinäelementtejä rakennetaan.


2.2.2024 Urakkasopimus allekirjoitettu

Limingan seurakunta allekirjoitti uuden Kotikolon rakennusurakkasopimuksen Sarka Asunnot oy:n kanssa.


11.1.2024 Kirkkoneuvosto päättää rakennusurakoitsijasta

Kirkkoneuvosto valitsi urakoitsijaksi Sarka Asunnot oy:n, joka tarjosi urakkaa 714 000 € hintaan. Päätös on julkinen, kun urakkasopimus on allekirjoitettu.


7.12.2023 Rakennusurakan tarjouskilpailu päättyi

Urakkatarjouksia tuli kaikkiaan 18. Kirkkoneuvosto valitsee urakoitsijan tammikuussa.


1.12.2023 Perustukset valmiina

Rakennusliike Skatti sai perustuksien valutyöt valmiiksi.


17.11.2023 Maanrakennustyöt alkoivat

Kone- ja Vihertyö Haapa-aho Oy aloitti maanrakennustyöt. Alueelle kaivettiin mm. viemärit, salaojat ja kaukolämpöputkia.


9.11.2023 Sokkelitöistä on pyydetty tarjouksia.


6.11.2023 Perustusurakoitsija valittu ja rakennusurakan kilpailutus aloitettu

Seurakunta pyysi tarjoukset perustustöistä kuudelta urakoitsijalta. Tarjouksia saatiin neljä, joista valittiin kokonaistaloudellisesti edullisin. Urakoitsijaksi valittiin Skatti Oy.

Kotikolon rakennusurakka on kilpailutettavana julkisten hankintojen ilmoituskanava Hilmassa 6.11.- 6.12.2023.


1.11.2023 Maatyöurakoitsija valittu

Seurakunta pyysi maatöiden tarjoukset kuudelta urakoitsijalta. Tarjouksia saatiin neljä, joista valittiin kokonaistaloudellisesti edullisin. Maatyöurakoitsijaksi valittiin Kone- ja Vihertyö Haapa-aho Oy.


10.10.2023 Kirkkovaltuusto päätti kiinteistöstrategiasta

Kirkkovaltuusto vahvisti seurakunnan kiinteistöstrategian ajantasaistettuna Kotikolon osalta.


9.10.2023 Erikoissuunnitelmat ovat valmiina

Kotikolon erikoissuunnitelmat ovat valmiina. Seuraava vaihe on hankkeen kilpailuttaminen. Aikataulullisista syistä pyydetään tarjoukset maarakennuksesta ja perustustöistä omana hankintana.


18.9.2023 Kirkkovaltuusto päätti, että uuden Kotikolon rakentaminen aloitetaan.

Talouspäällikkö esitteli kirkkovaltuustolle rakennussuunnitelmat pääpiirteittäin, kustannusarvion sekä vakuutusyhtiön ajantasaisen korvauspäätöksen. Kirkkovaltuustossa käytiin lyhyt keskustelu, jossa ei tehty muutosesityksiä. Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti, että uuden Kotikolon rakentaminen aloitetaan.


6.9.2023 Kirkkoneuvosto esittää, että uuden kotikolon rakentaminen aloitetaan

Kirkkoneuvosto totesi, että valmistelutyö on edennyt siten, että rakennuslupakuvat ovat valmiina, rakennuslupa saatu, maaperätutkimukset tehty ja erikoissuunnitelmat ovat lähes valmiit. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen päättämään uuden kotikolon rakentamisesta.


17.8.2023 Tilannekatsaus

Erikoissuunnittelijoiksi uudelle Kotikololle on valittu:

  • Sähkösuunnittelu JaiTec Oy
  • Rakennesuunnittelu Suunnittelu Laukka Oy
  • LVIA-suunnittelu Lvi suunnittelu Ervasti

Erikoissuunnittelijat ovat aloittaneet työnsä kesän aikana.

Maaperätutkimus rakennusalueelle on tehty 8.8.2023, tulokset ovat tulleet 17.8.2023.


17.7.2023 Kotikolon rauniot on purettu

Kuljetusliike Laurikkala Oy purki Kotikolon rauniot. Säästyneet kivet siirretiin radan vieressä olevalle seurakuntatalon parkkipaikalle säilytykseen myöhempää käyttöä varten.


30.6.2023 Rakennuslupa on myönnetty


9.5.2023 Kotikolon piirustukset esillä kirkkovaltuustossa

Talouspäällikkö Hanna Korri esitteli uuden Kotikolon piirustukset.


9.5.2023 Palaneelle Kotikololle on myönnetty purkulupa.

Purkutarjouksia on pyydetty paikallisilta toimijoilta.


21.3. Arkkitehti ja suunnittelija valittu

Uudisrakennuksen arkkitehdiksi valittiin Ritva Tiihonen- Anttila ja suunnittelijaksi Jenira Consulting Oy:n Jari Häkkinen. Luonnokset on toimitettu nähtäväksi ja kommentoitavaksi työntekijöille ja piirustuksia on käyty läpi erityisesti tilaan tulevien työmuotojen (partio, varhaiskasvatus ja -nuorisotyö sekä diakoniatyö) kanssa. Palautteiden perusteella luonnosta on tarkennettu.


2.2.2023 Kirkkoneuvosto toteaa Kotikolon jälleenrakentamisen parhaaksi vaihtoehdoksi

Kirkkoneuvosto otti tiedoksi Kotikolon tulipalon onnettomuusselosteen, jossa palon todettiin aiheutuneen todennäköisimmin sähköisestä syystä alakerran minikeittiön alueelta. Tarkkaa syttymissyytä ei saatu selville.

Tuhoutuneen Kotikolon korvauspäätös vakuutusyhtiö Pohjolasta on saatu. Korvauspäätöksen perusteella Kotikolon jälleenrakentaminen on taloudellisesti kannattavin vaihtoehto. Kirkkoneuvosto valtuuttaa rakennustoimikunnan valmistelemaan hanketta.


17.11.2022 kirkkoneuvosto päättää partiotyön ja varhaiskasvatuksen tiloista

Väistötiloiksi hankittuun konttiin siirtyvät varhaiskasvatuksen kerho- ja ryhmätoiminnat sekä partion ryhmätoiminta. Varhaiskasvatus käyttää tiloja päivisin ja partiotyö iltaisin. Tilat kalustetaan kerho- ja partiotyön tarpeisiin. WC-tilat ovat Koti-Pietilässä, johon kulku järjestetään katettua käytävää pitkin.


3.11. 2022 Partiotoiminnan tilakysymys kirkkoneuvostossa

Päätettiin sijoittaa partiotoimisto Pappilan alakertaan.

Päätettiin, pyytää tarjous konttitilasta partiotyön ja varhaiskasvatuksen käyttöön.


22.9.2022 Kirkkoneuvosto tekee päätöksiä

Kotikolon palosyyntutkinta on vielä kesken. Vakuutusyhtiön vakuutusratkaisu määrittää partiotoiminnan tilojen toteuttamista ja aikataulua.

Kirkkoneuvosto päätti, että partiotyön väistötiloiksi hankitaan vuokrakontti.


25.8.2022 Kirkkoneuvosto keskusteli toimenpiteistä

Keskusteltiin partiotoiminnan korvaavista tiloista sekä hankittavista parakeista. Asian hoidossa ovat mukana vakuutusyhtiö ja Museovirasto.


24.8.2022 Hartaushetki Kotikolon raunioilla

Hartauden jälkeen oli mahdollisuus keskustella tapahtuneesta ja jakaa tuntemuksia. Paikalla oli seurakunnan työntekijöitä ja partiolaisia. Hiljentyminen sanan ja sävelten avulla toi lohtua kriisin keskelle.


22.-23.8.2022 Kotikolo paloi

Limingan pappilan pihapiirissä sijainnut partiorakennus, Kotikolo, paloi ja sen kaikki puuosat jouduttiin purkamaan sammutustyössä. 1700-luvulta peräisin olevasta, alun perin pappilan navettana toimineesta rakennuksesta jäi jäljelle vain kivikerta. Yön aikana sammutustöihin osallistui yksiköitä Limingasta, Kempeleestä, Oulusta ja Tyrnävältä. Vielä aamuseitsemän jälkeen paikalla oli pelastuslaitoksen yksiköitä sammuttamassa tulipaloa. Palon syttymissyytä ei toistaiseksi tiedetä.

– Teimme kaikkemme, että saisimme pelastettua rakennuksen. Katon puhjettua emme kuitenkaan voineet estää paloa etenemästä, sanoo palomestari Mikko Heikkilä lausunnossaan.

Seurakunta kiittää kaikkia sammutustoimintaan osallistuneita. Tarpeetonta oleskelua alueella pyritään toistaiseksi välttämään, sillä rakennuksen raunioissa palaa yhä ja rakennuksen palamisjätettä raivataan. Alueella on vähäistä savuhaittaa. Rakennuksen ympäristössä on palamisjätteestä aiheutuneita röykkiöitä.

Partiotoimintaan osallistuvat voivat luottaa siihen, että partion viikkotoiminta jatkuu, tarvittaessa lyhyen tauon jälkeen. Korvaavia tilavaihtoehtoja kartoitetaan. Asiasta sekä tulevasta hartaushetkestä tiedotetaan myöhemmin lisää.