rippikoulualboja

Ryhmien aikataulut

Rippikouluryhmät tiedotetaan syys-lokakuussa tekstiviestillä rippikoululaisille ja sähköpostilla huoltajille.

Aloitusviikonloput Limingan kirkossa

 • TALVI la 4.11. klo 12 ja su 5.11. klo 10
 • KESÄ 1 la 25.11. klo 12 ja su 26.11. klo 10
 • KESÄ 2 la 2.12. klo 14  huom! aika!  ja su 3.12. klo 10
 • KESÄ 3 la 9.12. klo 12 ja su 10.12. klo 10
 • KESÄ 4 la 16.12. klo 12 ja su 17.12. klo 10
 • KESÄ 5 la 13.1. klo 12 ja su 14.1. klo 10 (hox tapaamiset seurakuntatalolla!)
 • PAPPILAN RIPARI la 13.1. klo 12 Pappilassa ja su 14.1. klo 10 seurakuntatalolla

Ensimmäisessä tapaamisessa jaetaan ryhmät muut kokoontumisajat ja rippikoulukortti kotiseurakuntaan tutustumisjaksoa varten sekä Raamattu.

Ennakkopäivät

Jokaiselle ryhmälle kuuluu kolme ryhmän yhteistä ennakkopäivää:
1) Ehtoollis- ja jumalanpalvelusopetus aloitusviikonloppuna (la ja su),
2) Musiikki-, diakonia- ja lähetysopetus ja
3) Kirkkoseikkailu

Ennakkopäivät sisältävät rippikoulun opetussisältöjä ja ovat kaikille pakollisia. Ennakkopäivissä myös tutustutaan omaan ryhmään ja ohjaajiin. Niistä ei saa seurakuntaan tutustumismerkkiä, ellei niihin sisälly messu! Poissaolo ennakkopäivästä tulee korvata ohjaajan kanssa sovitulla tavalla!

Seurakuntaan tutustumisjakso

Tarkoittaa rippikoulukorttia, johon kerätään 8 merkkiä (4 jumalanpalvelusta + 4 muuta merkkiä). Info-pankista näet seuraavat tulossa olevat tapahtumat. Seurakuntaan tutustuminen suoritetaan melko itsenäisesti

Muut ryhmän yhteiset kokoontumiset

Ennen leirijaksoa järjestetään vanhempainilta huoltajille, leiri-info sekä leirin starttipäivä. Vanhempainilta ja leiri-info sisältävät asiaa leirijaksosta, valokuvauksesta sekä konfirmaatiosta ja jälkimmäisenä mainitussa jaetaan leirikirje. Starttipäivä on usein leiriä edeltävä päivä, jolloin jo käynnistellään leirifiilistä ja orientoidutaan siihen, päivä sisältää ryhmäytymistä ja yhteisiä työskentelyjä.

Ryhmien leiri- / intensiivijaksot ja konfirmaatiot

Ennen konfirmaatiota pidetään konfirmaatioharjoitukset. Ryhmien ohjaajat antavat näistä lisätietoja ryhmilleen.

 • TALVI: Leiri 3.–8.3., konfirmaatio 10.3.
 • KESÄ 1: Leiri 6.–11.6., konfirmaatio 16.6. Lumijoen kirkossa
 • KESÄ 2: Leiri 11.–16.6., konfirmaatio 30.6. Lumijoen kirkossa
 • KESÄ 3: Leiri 28.6.–3.7., konfirmaatio 7.7. Limingan kirkossa
 • KESÄ 4: Leiri 3.–8.7., konfirmaatio 14.7. Limingan kirkossa
 • PAPPILAN RIPARI: Intensiivijakso 29.7.–1.8., konfirmaatio alustavasti 4.8. Limingan kirkossa. On mahdollista, että konfirmaatiopäivä Pappilan riparin osalta vielä muuttuu. Tästä tiedotetaan mahdollisimman hyvissä ajoin.

 

 

Rippikoululaisen henkilötietolomake

Rippikoululaisen tulee täyttää huoltajansa kanssa henkilötietolomake ja palauttaa se oman ryhmän työntekijöille mahdollisimman hyvissä ajoin ennen leiriä. Henkilötietolomakkeella kartoitetaan nuoren terveydentilaa ja muita tietoja, jotka vaikuttavat leirillä oloon. Esimerkiksi oppimisen tuentarpeista, koulukiusaamisesta, mielenterveyden haasteista tai kodin erilaisista hankalista tilanteista (avioero, asumusero tai läheisen kuolema) ovat asioita, joissa nuori voi tarvita enemmän tukea ja ymmärrystä leirin ohjaajilta. Henkilötietolomake on luottamuksellinen, niitä käsittelee vain kyseisen leirin henkilökunta ja lomakkeet tuhotaan konfirmaation jälkeen. 

Mikäli lomake on mennyt hukkaan, voit tulostaa sen alapuolelta. Jos kotoa ei löydy tulostinta voi kysytyt tiedot kirjoittaa itse paperille. Huoltajan tulee allekirjoittaa paperi.

piirretty kuva rippikoululaisista albat päällä

Seuraa meidän leirien menoa

  @limingan_seurakunnan_nuoret