Kirkkoneuvoston päätökset 2018

1/2018 25.1.2018

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

3 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

4 Työjärjestyksen hyväksyminen

5 Varhaiskasvatuksen työalaesittely

6 Kokouspäivät/-aikataulu vuodelle 2018

7 Kolehtisuunnitelma vuodelle 2018

8 Rauhan Tervehdys ry:n vuosikokousedustajien valinta vuodelle 2018

9 Oulun hiippakunnan piispanvaalin valmistelu

10 Kirkkoherran ja talouspäällikön viranhaltijapäätökset tiedoksi

11 Muut asiat

11/1 Uuden jäsenen valinta jumalanpalvelus- ja musiikkityön johtokuntaan

11/2 Diakonian viranhaltija Antti Härkösen isyysvapaa

11/3 Lastenohjaaja Mila Kimpimäen palvelussuhde

11/4 Lähetyssihteeri Sanna Mettovaaran työpanoksen tilapäinen lisääminen

11/5 Terveiset diakoniatyön johtokunnan kokouksesta

11/6 Lakeuden Kuitu

12 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

2/2018 3.3.2018

13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

14 Pöytäkirjan tarkastajat

15 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

16 Työjärjestyksen hyväksyminen

17 Lausunnon antaminen papiston sijaistarpeeseen

18 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

3/2018 22.3.2018

19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

20 Pöytäkirjantarkastajien valinta

21 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

22 Työjärjestyksen hyväksyminen

23 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2017

24 Sähköntoimittajan valinta ajanjaksolle 1.1.2019 - 31.12.2022

25 Avustuspyyntö Abrahamin pidot -ooppera Helsingissä -projektiin

26 Ostotarjous Liminganjärven alueesta

27 Seurakuntapastorin viransijaisuuden täyttö

28 Diakonissa Marika Kampsin sivutoimilupa-anomus

29 Muut asiat

29/1 Tiedotus rovastikuntajaon muutoksesta 

30 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

4/2018 26.4.2018

31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

32 Pöytäkirjantarkastajien valinta

33 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

34Työjärjestyksen hyväksyminen

35 Lausunto tuomiokapitulille seurakuntapastorin viransijaisuuden täyttöä varten

36 Seurakuntavaalit 2018

37 Johdon palkkauksen järjestelyerä

38 Lapsiasiahenkilön nimeäminen

39 Tietosuojavastaavan ja seurakunnan tietosuojayhdyshenkilön nimeäminen

40 Taizé-projektin loppuselvitys

41 Tilintarkastuskertomus ja tilintarkastusmuistio

42 Kirkkoherran ja talouspäällikön viranhaltijapäätökset tiedoksi

43 Muut asiat

43/1 Veteraanipäivän 27.4. vietto

43/2 Kappalainen Aino Pieskän läksiäiset 10.5.2018 

44 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

5/2018 24.5.2018

45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

46 Pöytäkirjantarkastajien valinta

47 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

48 Työjärjestyksen hyväksyminen

49 Pappilan piharemontti

50 Limingan seurakunnan strategia 2025

51Avustusanomus Moottoripajalle

52 Henkilöstötilanne kesä-syksy 2018

53 Piispan lähtölahja

54 Talouspäällikön vuosilomat

55 Kirkkoherran viranhaltijapäätökset tiedoksi

56 Muut asiat

56/1 Lakeuden kuituhanke

56/2 Jaaman matka

56/3 Avustusanomus Sakun seurakunnan kirkon rakentamiseen

56/4 Seurakuntavaalit 2018

57 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

6/2018 30.8.2018

58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

59 Pöytäkirjantarkastajien valinta

60 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

61 Työjärjestyksen hyväksyminen

62 Diakoniatiimin kirje/avustuspyyntö

63 Maanvaihto/myynti Limingan kunnalle

64 Lausunto tuomiokapitulille kappalaisen viran täytöstä

65 Kirkon ja seurakunnan esitteen tekeminen/ Ilpo Okkosen tarjous

66 Rakennustoimikunnan terveiset

67 Tiedoksi diakonian viranhaltijatilanne

68 Kunnan anomus Vanamon toimintakeskuksen tilojen käytöstä kaudella 2018-2019

69 Muut asiat

69/1 Vilho Weissenfeldtin aloite

70 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

                                             

7/2018 27.9.2018

71 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

72 Pöytäkirjantarkastajien valinta

73 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

74 Työjärjestyksen hyväksyminen

75 Suorituslisän käyttöönotto seurakunnassa

76 Työntekijätilanne

77 Rakennustoimikunnan terveiset

78 Muut asiat

78/1 Kappalaisen vaalin valmistelut

78/2 Niittoalueen mainostaulu

78/3 Seurakuntavaalit

79 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

8/2018 18.10.2018

80 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

81 Pöytäkirjantarkastajien valinta

82 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

83 Työjärjestyksen hyväksyminen

84 Veroprosentti vuodelle 2019, esitys kirkkovaltuustolle

85 Vuoden 2019 koulutussuunnitelma

86 Limingan seurakuntastrategia 2019-2026

87 Informaatio seurakunnassa tehtävästä tietosuojatyöstä

88 Muut asiat

88/1 Lumijoen seurakunnan 100-vuotisjuhla 4.11.2018

88/2 Kappalaisen virka

89 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

9/2018 30.10.2018

90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

91 Pöytäkirjantarkastajien valinta

92 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

93 Työjärjestyksen hyväksyminen

94 Veroprosentti vuodelle 2019, esitys kirkkovaltuustolle

95 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

10/2018 22.11.2018

96 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

97 Pöytäkirjantarkastajien valinta

98 Pöytäkirjan nähtävilläolo ja sen ilmoittaminen

99 Työjärjestyksen hyväksyminen

100 Kappalaisen valinta, esitys kirkkovaltuustolle

101 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2019 – 2021 ja talousarvio vuodelle 2019

102 Hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2019

103 Peruspääoman muutos, esitys kirkkovaltuustolle

104 Limingan Vesihuolto Oy:n osakkeiden myynti Limingan kunnalle

105 Kirkkovaltuuston päätösten lainvoimaisuuden toteaminen ja toimeenpano

106 Vaalituloksen tiedottaminen

107 Kirkkoherran ja talouspäällikön viranhaltijapäätökset tiedoksi

108 Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet

109 Muut asiat

110 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus