Uutislistaukseen

Partio jatkaa toimintaansa Limingan seurakunnan työmuotona

Limingan seurakunnassa partiolippukunta Limingan Niittykärppien toiminta kuuluu seurakunnan lapsi- ja nuorisotyöhön

Suurin osa Suomen partiolippukunnista on rekisteröityneitä yhdistyksiä. Ne toimivat yhdistysperiaatteiden mukaan. Toiminta on järjestetty vapaaehtoisperiaatteella. Toimintaa on siinä laajuudessa mitä varainhankinta on mahdollistanut ja mikä määrä vapaaehtoisia on sitoutunut lippukunnan toimintaan.

Lippukunta voi toimintansa tueksi solmia taustayhteistyösopimuksen esimerkiksi seurakunnan kanssa tai se voi toimia ilman taustayhteisöä. Seurakunnan ollessa taustayhteisönä se voi tukea lippukuntaa esimerkiksi vuosittaisella avustusmäärärahalla ja antamalla käyttöön toimintatiloja. Lippukunnan toiminnassa näkyy silloin taustayhteisönsä tunnustuksellinen opetus

Lippukunta voi toimia myös osana seurakunnan kasvatustoimintaa, mutta se on harvinaista. Limingan seurakunnassa partiolippukunta Limingan Niittykärppien toiminta kuuluu seurakunnan lapsi- ja nuorisotyöhön. Partiotyönohjaajan työnkuvaan on kuulunut vuosien saatossa partiotyön lisäksi erilaisia nuoriso- ja kasvatuksen alan työtehtäviä, esimerkiksi rippikoulutyötä, etsivää nuorisotyötä sekä miestyötä esim. retkiä ja äijäpajatoimintaa. Partio-ohjaajan työajasta 50 % on ollut partiotyötä.

Partiotyönohjaajan viran hoitaja aloitti Limingan seurakunnassa vt. nuorisotyönohjaajana vuonna 1982. Hänen aloittamansa partiotyö kasvoi ja seurakunta halusi vahvistaa tätä kasvatustyön muotoa ja perusti partiontyönohjaajan viran vuonna 1987. Tämä virka räätälöitiin partiotyötä, poika- ja nuorisotyötä tekevälle työntekijälle, koska häneltä puuttui kirkon tehtävään kelpoistava muodollinen koulutus. Partiotyönohjaaja on toiminut partionohjaajan ja lippukunnan johtajan tehtävässä eläkkeelle jääntiin asti. Partiotyönohjaajan virka ei ole kirkon virka- tai tehtävärakenteen mukainen. Viran lakkauttaminen on perusteltua.

Partiotyön järjestäminen osana seurakunnan työtä on edistynyt hyvässä yhteishengessä lippukunnan johtajan ja muiden tämän hetken vastuunkantajien kanssa ja jatkuu edelleen. Seppona eli seurakunnan partiotyöntekijänä toimii seurakunnan nuorisotyönohjaaja.

Partiolippukunta saa osana seurakunnan talousarvioita toimintasuunnitelman mukaan varatun toimintamäärärahan, n. 26 000 euroa/ vuosi. Limingan Niittykärppien toimintabudjetti on mahdollistanut monipuolisen partiotoiminnan ja maltilliset partiotoiminnan ja leirien osallistumis- ja toimintamaksut. Partion vapaaehtoiset ovat voineet toteuttaa partiotoimintaa ilman varainhankintaan käytettävää aikaa.

Tällä hetkellä talousarviomäärärahojen lisäksi seurakunnan tuki partiotyölle on huomattava. Partiolla on käytössään useampi tila kokoontumis- ja varastotiloiksi pappilan pihapiirissä ja Tupoksessa. Pappilan pihapiiriin ollaan aloittamassa uuden toimitilan rakentamista. Tiloista osa on varattu täysin partiotyön käyttöön.

Partiotyötä tuetaan myös muiden seurakunnan työmuotojen kautta. Näitä ovat esimerkiksi pappien työ esim. leirikirkoissa ja hartauksissa, muu nuorisotyö, taloushallinto sekä erilaiset toimistopalvelut. Seurakunta vakuuttaa toiminnassa mukana olevat partion toimijat, partiolaiset ja vapaaehtoiset. Seurakunnan tuen lisäksi Niittykärppien toiminnan tukena on tukiyhdistys Partiotyön tuki.

Vuosikymmeniä ansiokkaasti Limingan Niittykärppien toimintaa luotsannut partiotyönohjaaja jäi eläkkeelle syksyllä 2023. Niittykärppien toiminta on ollut laajaa ja tavoittavaa, sillä myös partion eri ikäryhmiä ohjaavien ryhmien aikuiset, nuoret aikuiset ja nuoret ovat olleet vapaaehtoistehtävissään erittäin sitoutuneita.

Seurakunnan toiminnassa on luonnollista arvioida henkilöstöresursseja eläköitymisen tai työntekijävaihdosten yhteydessä. Tulevaisuussuunnittelua ohjaavat toiminnan taloudelliset raamit, väestönkehitys, seurakunnan strategia ja henkilöstösuunnittelu.

Syksyllä 2023 partiolippukunta LN on saanut uuden lippukunnan johtajan. Partiotoiminnan ryhmät ovat käynnistyneet toimintakauden alussa. Marraskuussa uusi kotikolo on saanut perustuksensa ja partion ja kerhotoiminnan tilojen rakennustyö pappilan pihapiirissä on alkanut. Partion toiminta on jatkunut ja jatkuu.

Kun joku toimintamalli on kestänyt lähes neljäkymmentä vuotta, ei uusi toimintakulttuuri voi syntyä nopeasti. Annetaan vastuunkantajille aikaa käynnistää toimintaa muuttuneessa tilanteessa. Arvioidaan toimintaa vuoden kuluttua. Muokataan toimintaresursseja tarpeen mukaan.

vs. kirkkoherra Eeva Mertaniemi

Eeva Mertaniemi
Eeva Mertaniemi
vs. kirkkoherra, Kappalainen

28.11.2023 10.35