Uutisia Limingan seurakunnasta

Tietoja vuodesta 2017

15.1.2018 12.52

Limingan seurakunnan jäsenmäärä kasvaa edelleen. Kuluneena vuonna muuttoliikenne palasi merkittäväksi jäsenmäärän lisääjäksi vuosien tauon jälkeen. Myös kirkkoon liittymisten määrä kasvaa vuosittain. Keskimäärin jumalanpalvelukseen osallistuu 100 henkeä.

Vuoden aikana kastettiin 119 liminkalaista ja kuoli 39 seurakunnan jäsentä. Määrät vähenivät hieman viimevuotisesta.
Seurakuntaan muutti 469 jäsentä ja seurakunnasta pois muutti 439 jäsentä, eli muuttojen seurauksena jäsenmäärä lisääntyi 30 hengellä. Muuttoliikenteellä ei ole vuosiin ollut vaikutusta seurakunnan väkimäärään.
Seurakunnasta erosi vuoden aikana 79 jäsentä, mutta liittyi 34 jäsentä. Kirkkoon liittymisten määrä kasvaa vuosittain.
Avioliittoja solmittiin 34, joista 25 kirkollisesti.
Rippikoulun kävi yli 90 % ikäluokasta, heistä n. kolmannes kävi rippikoulun muualla kuin seurakunnan omissa rippikouluissa.
Jäsenmäärä vuoden lopussa oli 8661. Jäsenmäärä kasvoi vuoden aikana 70 seurakuntalaisella. Ulkomailla asuvia seurakuntalaisia eli poissaolevaa väestöä oli 138 henkeä.

Seurakuntalaisista kolmannes on alle 14-vuotiaita ja kolmannes yli 40-vuotiaita.

Jumalanpalveluksia pidettiin vuoden aikana 110 ja niihin osallistui 11 000 henkeä ja ehtoollisella kävi 2700 henkeä.
Kirkollisia toimituksia ja muita seurakuntatilaisuuksia oli n. 430 ja niihin osallistui 13 000 henkeä.

« Uutislistaukseen