Kuulutus äänioikeutettujen luettelosta

26.8.2019 08.00

Limingan seurakunnassa toimitetaan 3.11.2019 kirkkoherranvaali. Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena nähtävänä 4.9.2019 kello 15--19 ja 5.9.2019 kello 10--14 Limingan kirkkoherranvirastossa, osoite Pappilantie 6, Liminka.

Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on merkitty kaikki viimeistään ensimmäisenä vaalipäivänä, 3.11.2019, 18 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka on merkitty seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi viimeistään 25.8.2019.

Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeutettujen luettelosta tai että häntä koskeva merkintä on luettelossa virheellinen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 19.9.2019  kello 16.00 mennessä Limingan kirkkoherranvirastoon, osoite Pappilantie 6, Liminka.

Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 19.9.2019  kello 16.00 pidettävässä kokouksessaan.

Limingassa 22.8.2019

Limingan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Ilkka Tornberg

« Uutislistaukseen