Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston päätöksiä 23.2.2023

Limingan kirkkoneuvosto otti kautensa toisessa kokouksessa tiedoksi Kotikolon jälleenrakennuksen tilanteen sekä muita ajankohtaisia asioita, hyväksyi ohjeistuksia ja päätti käynnistää seurakunnan strategian päivittämisen.

Limingan seurakunnan kirkkoneuvosto kokoontui torstaina 23.2.2023 kokoukseensa seurakuntatalolla. Kokouksessa oli läsnä koko kirkkoneuvosto sekä neljä läsnäolo-oikeutettua. Kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 7.4.2023 saakka.

Kokouksessa kirkkoneuvosto mm.

  • otti tiedoksi erinäisiä asioita, mm. johtokuntien pöytäkirjoja, rippikoulun paikallissuunnitelman, tulevan piispantarkastuksen 24.–26.11. 2023 sekä Kirkkohallituksen päätöksen sallia seurakunnan omistaman tontin myynti.
  • otti tiedoksi, että seurakunnan rakennustoimikunta valmistelee uuden Kotikolon rakentamista. Uudisrakennuksen arkkitehdiksi valittiin Ritva Tiihonen- Anttila sekä suunnittelijaksi ja rakennuttajakonsultiksi Jari Häkkinen.
  • valitsi sisäiset tarkastajat.
  • hyväksyi henkilöstön koulutus- ja muistamisohjeistukset.
  • päätti käynnistää seurakunnan strategian päivittämisen ja pitää aiheeseen liittyen valtuustoseminaarin.
  • valitsi seurakunnan edustajat Liminkaan perustettavaan perinnetoimikuntaan.
  • kävi läpi keskeneräisten asioiden luettelon ja päätti että vuosien varrella kesken jääneitä asioita aletaan järjestelmällisesti käsitellä loppuun.

6.3.2023 09.23