Uutislistaukseen

Koti-Pietilän rakennuksen käyttämisestä 

2.9.2022 19.03

Limingan seurakunnan kerhorakennus Koti-Pietilä on aiemmin ollut toistaiseksi käyttökiellossa, odottamassa tarkempia sisäilmatutkimuksia. Niiden valmistuttua on vastikään selvinnyt, että Koti-Pietilän sisäilmanäytteissä ei ole suositusarvot ylittäviä, terveydelle haitallisia pitoisuuksia.  
Kotikolon tulipalon jälkeen toiminnallisen tilan tarve on kasvanut. Koti-Pietilää voidaan tästä eteenpäin käyttää toistaiseksi seurakunnan toimintaan siten, että siellä ei sijaitse kenenkään työntekijän kiinteä toimipiste. Kiinteistön tilanne on jatkuvasti seurannassa. Työntekijöiden, vapaaehtoisten ja seurakuntalaisten turvallisuus ja hyvinvointi ovat meille ensiarvoisen tärkeitä. Siksi pyydämme raportoimaan mahdollisista terveyshaitoista allekirjoittaneelle. 
 
Pekka Tuomikoski 
Kirkkoherra, sähköpostiosoite: pekka.tuomikoski@evl.fi