Uutislistaukseen

Tiedote seurakuntalaisille rakentamishankkeista

1.6.2022 13.49

Kirkkovaltuuston tiedote

Kirkkohallituksen täysistunto jakoi huhtikuun kokouksessaan seurakunnille valtion rahoittamia rakennusavustuksia kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon. Rakennusavustukset kattavat vain osan seurakuntien korjaushankkeista. Limingan seurakunta on saanut Limingan kirkon korjausta varten Kirkkohallitukselta merkittävän avustussumman – tiettyjen edellytysten täyttyessä maksimissaan 777 600 euroa siten, että seurakunta maksaa korjausremontista itse yli puolet ja korjaushanke toteutetaan vuoden 2025 loppuun mennessä. Kirkon korjaussuunnitelmat tarkentuvat syksyn aikana, jolloin on odotettavissa merkittäviä linjauksia molempiin tässä tiedotteessa käsiteltäviin rakennushankkeisiin. Myös aikataulut ja tarkempi sisältö tarkentuvat päätöksenteon edetessä. Kirkon sähköjärjestelmää uudistetaan jo tämän vuoden aikana.

Limingan nykyinen seurakuntatalo alkaa rakenteidensa puolesta olla käyttöikänsä päässä. Hankesuunnitelma Limingan uudesta seurakuntatalosta kokoaa kaiken tiedon aiheesta ja sitä on lähdetty työstämään tänä keväänä. Tiloihin suunnitellaan toimivat jumalanpalvelustilat. Lisäksi tilojen suunnittelussa huomioidaan niiden monitoimisuus ja soveltuvuus seurakunnan ja yhdistysten erilaisiin käyttötarkoituksiin. Hankkeen konsultiksi on kutsuttu Jenira Oy:n insinööri Jari Häkkinen. Arkkitehdiksi hankkeeseen on valittu Arkkitehtitoimisto Kanttia 2 Oy:n Päivi Kristo. Hankkeen kustannusarvio on n. 3,6 miljoonaa euroa.

Vanhan seurakuntatalon purkutyöt ja uuden rakennustyöt käynnistyvät seurakuntatalon osalta vuoden 2023 puolella, mikäli päätöksentekoprosessi etenee ennakoidusti. Riskinä ovat mm. kasvaneet rakennuskustannukset. Rakennushankkeisiin liittyen tiedotetaan lisää ajantasaisesti. Seurakunnan normaali toiminta pyritään takaamaan myös rakennusaikana niin hyvin kuin se näissä olosuhteissa on mahdollista.

Limingan seurakunnan kirkkovaltuusto

 

Yhteydenotot:
Pekka Tuomikoski, kirkkoherra: 044–7521222
Olavi Ojanperä, rakennustoimikunnan pj: 0400–878474
Hanna Korri, talouspäällikkö: 044–7521242