Yhteisvastuun lipaskeräys ilta

to 12.3. kello 15.00 - to 12.3. kello 18.00
Muu kuin seurakunnan tila

Keräämme Yhteisvastuulle varoja Limingan kauppojen pihoilla: Halpa-Hallissa, S-marketilla sekä Liminganportissa. Tule mukaan kerääjäksi, tuntikin riittää aikein hyvin! Lisää tietoa antaa diakonissa Marika Kamps p. 0447521243 / marika.kamps(at)evl.fi

Vuoden 2020 yhteisvastuukeräyksen aiheena on vanhemmuuden tukeminen Suomessa ja katastrofialueilla. 40 prosenttia nyt kerättävän Yhteisvastuun tuotosta jää Suomeen. Puolet kotimaan osuudesta käytetään vanhemmuutta tukeviin toimenpiteisiin omassa seurakunnassa.
Toinen puolikas kotimaahan jäävästä tuotosta käytetään vanhemmuutta sekä lapsen ja vanhemman välistä suhdetta vahvistaviin, kynnyksettömiin tukitoimiin eri puolilla Suomea. Kumppaneina ovat Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Pelastakaa Lapset ry. Tukimuodot käynnistyvät vuoden 2021 alusta eteenpäin.
60 prosenttia Yhteisvastuun tuotosta ohjataan kansainväliseen apuun Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston kautta. Ulkomailla vanhemmuuden ja perheiden monipuolinen tukeminen on elintärkeää esimerkiksi luonnonkatastrofeille alttiilla alueilla ja pakolaisleireillä, joissa vanhemmat joutuvat keskittymään selviytymiseen ja toimeentulon hankkimiseen.