#limingankirkkoherranvaali2019

Limingan seurakunnan kirkkoherranvaali 2019

 

Riitta Johanna Valtokari (s. 13.11.1964, Alavieskan seurakunnan vt.

kirkkoherra) on suorittanut teologian maisterin tutkinnon Joensuun

yliopistossa 18.6.2012. Hänet on vihitty papiksi Oulussa 3.11.2012. Valtokari

on suorittanut pastoraalitutkinnon Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa

5.5.2015. Lisäksi hän on suorittanut seurakuntatyön johtamisen tutkinnon

Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 24.11.2016 arvosanalla 2+/3.

Valtokari on toiminut seurakuntapapin virassa Siikasalon, Raahen ja

Alavieskan seurakunnissa noin 6,5 vuotta. Nykyisessä tehtävässä Alavieskan

seurakunnan määräaikaisena kirkkoherrana hän on ollut 1.7.2018 alkaen.

Viranhoitomääräys on 30.6.2020 saakka.

Muuta:

Valtokari on suorittanut puutarhurin tutkinnon 1985, lastenohjaajan tutkinnon

2000 ja lapsityönohjaajan erikoistumiskoulutuksen 2003. Ennen

pappisvihkimystä Valtokari on ollut lastenohjaajana Limingan, Siikajoen ja

Kempeleen seurakunnissa, lapsi- ja perhetyönohjaajana Raahen

seurakunnassa sekä vastaavana lastenohjaajana Oulunsalon seurakunnassa.

Hän on parhaillaan suorittamassa kirkkoherroille suunnattua Kirjo II A

-johtamiskoulutusta.

 

Pekka Samuli Tuomikoski (s. 3.3.1975, Raahen seurakunnan kappalainen)

on suorittanut teologian maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa 14.12.1998.

Hänet on vihitty papiksi Oulussa 2.3.1999. Tuomikoski on suorittanut

pastoraalitutkinnon Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 11.6.2002. Lisäksi

hän on suorittanut seurakuntatyön johtamisen tutkinnon Oulun hiippakunnan

tuomiokapitulissa 12.11.2013 arvosanalla 2/3. Tuomikoski on toiminut

seurakuntapapin virassa Pudasjärven, Vihannin ja Raahen seurakunnissa

noin 8 vuotta, josta ajasta 5 kuukautta Vihannin seurakunnan vs.

kirkkoherrana. Lisäksi hän on ollut 3 vuotta pappina Suomen

Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen palveluksessa toimiessaan projekti- ja

rippikoulusihteerinä. Nykyisessä tehtävässä Raahen seurakunnan (Siikajoen

alue) kappalaisena Tuomikoski on ollut 1.1.2014 alkaen.

Muuta:

Tuomikoski on toiminut freelancerina 2005-2013 sekä tietokirjailijana 2006

alkaen. Hän on kirjoittanut tietokirjoja ja artikkeleita erityisosaamisalana

historia ja teologia. Tuomikoski on suorittanut historian perus- ja aineopinnot

sekä sosiologian perusopinnot. Lisäksi hän on suorittanut

yliopistopedagogiikan kurssin. Tuomikoski on parhaillaan suorittamassa

ylempää pastoraalitutkintoa sekä on tohtorikoulutettavana Oulun yliopiston

historian laitoksella.

 

Saila Maria Karppinen (s. 17.10.1979, Haukiputaan seurakunnan

kappalainen) on suorittanut teologian maisterin tutkinnon Joensuun

yliopistossa 4.5.2011. Hänet on vihitty papiksi Oulussa 5.11.2011. Karppinen

on suorittanut pastoraalitutkinnon Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa

6.5.2014. Lisäksi hän on suorittanut seurakuntatyön johtamisen tutkinnon

Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 16.12.2015 arvosanalla 2-/3.

Karppinen on toiminut seurakuntapapin virassa Siikalatvan, Oulunsalon ja

Haukiputaan seurakunnissa noin 5,5 vuotta, josta ajasta kuukauden

Siikalatvan seurakunnan vt. kirkkoherrana. Nykyisessä tehtävässä

Haukiputaan seurakunnan kappalaisena hän on ollut 1.1.2017 alkaen.

Muuta:

Karppinen on suorittanut diakonissa-sairaanhoitajan tutkinnon 2001 sekä

yhteisöpedagogi amk-tutkinnon 2005. Ennen pappisvihkimystä hän on ollut

diakonian virassa Siikalatvan seurakunnassa sekä vastaavana

sairaanhoitajana Hoivakontio Oy:llä. Karppinen on suorittanut sosiologian

perusopintoja (15 ov) ja sosiaaligerontologian opintoja (15 ov) 2003 sekä

johtamisen erikoisammattitutkinnon 2019.

 

Vaalinäytteet

 

Vaalisijalle asetetut antavat vaalinäytteensä toimittamalla päiväjumalanpalveluksen Limingan kirkossa perättäisinä sunnuntaipäivinä klo 10.00.

 

1. vaalisijalla oleva Alavieskan seurakunnan vt. kirkkoherra, TM Riitta Johanna Valtokari sunnuntaina 6.10.2019 klo 10.00

 

2. vaalisijalla oleva Raahen seurakunnan kappalainen, TM Pekka Samuli Tuomikoski sunnuntaina 13.10.2019 klo 10.00

 

3. vaalisijalla oleva Haukiputaan seurakunnan kappalainen, TM Saila Maria Karppinen sunnuntaina 20.10.2019 klo 10.00

 

Limingan seurakunnan kirkkoherranvaali toimitetaan Limingan kirkossa sunnuntaina 3.11.2019 klo 10.00 pidettävän päiväjumalanpalveluksen jälkeen ja jatkuu siten kuin vaalilautakunta siitä omalla kuulutuksellaan tarkemmin ilmoittaa.

Ennakkoäänestys ja kotiäänestys toimitetaan Limingan seurakunnassa 28.10.- 1.11.2019 klo 9.00 – 18.00 vaalilautakunnan ilmoituksen mukaisesti.

 

Oulussa, Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 14. päivänä elokuuta 2019

 

 

Jukka Keskitalo                    Outi Uusimäki

piispa                                    hiippakuntapastori

 

Kuulutus

Limingan seurakunnassa toimitetaan 3.11.2019 kirkkoherranvaali. Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena nähtävänä 4.9.2019 kello 15--19 ja 5.9.2019 kello 10--14 Limingan kirkkoherranvirastossa, osoite Pappilantie 6, Liminka.

Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on merkitty kaikki viimeistään ensimmäisenä vaalipäivänä, 3.11.2019, 18 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka on merkitty seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi viimeistään 25.8.2019.

Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeutettujen luettelosta tai että häntä koskeva merkintä on luettelossa virheellinen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 19.9.2019  kello 16.00 mennessä Limingan kirkkoherranvirastoon, osoite Pappilantie 6, Liminka.

Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 19.9.2019  kello 16.00 pidettävässä kokouksessaan.

Limingassa 22.8.2019

Limingan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Ilkka Tornberg

 Seuraa vaalikampanjaa somessa #limingankirkkoherranvaali2019

 

@limingansrk

Äänioikeus kirkkoherranvaalissa on:

  •  viimeistään 3.11.2019 18 vuotta täyttävä, kirkkoon kuuluva liminkalainen
  •  joka on ollut 25.8.2019 merkittynä limingan seurakunnan jäseneksi

Jos epäröit varmista äänioikeutesi

Äänioikeusluettelo on nähtävillä kirkkoherranvirastossa

ke 5.9 klo 15-19

to 6.9 klo 10-14