Kuulutus kirkkoherranvaalista

26.8.2019 08.00

Limingan seurakunnassa toimitetaan 3.11.2019 kirkkoherranvaali.

Kirkkoherranvaali alkaa Limingan kirkossa jumalanpalveluksen jälkeen kello 11 ja päättyy kello 20.

Kirkkoherranvaalin ennakkoäänestys tapahtuu kirkkoherranvirastossa alkaen maanantaina 28.10. ja päättyen perjantaina 1.11. joka päivä kello 9–18. Lisäksi ennakkoäänestys Tupoksessa toimintakeskus Vanamossa maanantaina klo 13-19 ja perjantaina klo 13-19 sekä Limingan kunnankirjastossa tiistaista torstaihin joka päivä klo 13-19.

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa tietyin edellytyksin äänestää ennakolta kotonaan. Hänen tai hänen valitsemansa henkilön on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään 25.10. ennen kello 16 kirkkoherranvirastoon. Vaalin tulos julistetaan Limingan kirkkoherranvirastossa sunnuntaina 3.11. aikaisintaan kello 21. Kirkkoherranvaalin pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa maanantaina 4.11. klo 9 alkaen.

 

Limingan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

puheenjohtaja Ilkka Tornberg.

« Uutislistaukseen